PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Jak crowdsourcing i inne innowacyjne rozwiązania mogą wpłynąć na obniżenie kosztów opracowania napisów oraz na zwiększenie widoczności europejskich filmów na platformach VOD? Komisja Europejska ogłosiła nowe wezwanie (CNECT 3225437/2015) na działanie przygotowawcze, którego celem jest wparcie ponadnarodowej cyrkulacji i zwiększenie obecności europejskich utworów audiowizualnych poprzez testowanie nowych modeli biznesowych i narzędzi cyfrowych.
Koszty opracowania różnych wersji językowych napisów dla poszczególnych krajów są podobne i wahają się pomiędzy 600  a 1000 euro. Koszt ten może zniechęcać do dystrybucji filmów na obszarach będących mniejszościami językowymi.  Dodatkowo brak pewności, czy film zainteresuje publiczność i koszt wykonania napisów zwróci się w liczbie  sprzedanych biletów, zniechęca posiadaczy praw do filmu do wypuszczenia obrazu w wersjach językowych, obowiązujących  w krajach o niskiej zdolności produkcyjnej, chyba że język ten używany jest w innym europejskim państwie o wysokiej  zdolności produkcyjnej. Dlatego celem nowego działania jest przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby obniżyć koszty wykonywania  napisów lub zwrócić ten koszt dzięki dystrybucji filmów on-line.

Wśród priorytetów działania, Komisja wymienia testowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań, opracowywania napisów w różnych wersjach językowych, które byłyby mniej kosztochłonne od obecnie stosowanych, wdrożenie innowacyjnych modeli dla katalogu wybranych europejskich utworów audiowizualnych o  wyraźnym pomyśle wydawniczym i  wpieranie udostępniania adekwatnych treści audiowizualnych na platformach VOD. Aplikacje mogą składać: prywatne firmy, organizacje non-profit, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje,
gminy i rady miejskie, etc. Osoby fizyczne nie są uprawnione do ubiegania się o grant.

Aplikacje o dofinansowanie projektów prowadzonych w okresie 1 stycznia-31 grudnia 2016 można składać do 25 września  2015. Całkowity budżet działania wynosi 1 mln €. Dofinansowanie nie może przekraczać 80 proc. kosztów kwalifikowanych.  Działanie nie jest finansowane ze środków pochodzących z Programu Kreatywna Europa.

W przypadku pytań, należy kontaktować się  z Emmanuel Joly: mail: Emmanuel.Joly@ec.europa.eu

Informacje i dokumenty:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-proposals-fostering-european-integration-through-culture-providing-new-subtitled-versions

WRÓB
Creative Europe Desk Polska
Ostatnia aktualizacja:  25.07.2015
Zobacz również
fot. Kuba Kiljan / Kuźnia Zdjęć
Janusz Zaorski: reżyser z neseserkiem
Sytuacja finansowa TVP w 2015
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll