PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Uniwersytet Jagielloński zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. "Kino polskie jako kino transnarodowe", która odbędzie się 26-28 listopada 2015 roku w Krakowie.
Ze względu na tożsamościową rolę, jaką kino polskie odegrało w XX wieku, kwestia narodowości stanowiła jedno z wiodących zagadnień z nim związanych oraz wyznaczała istotne ścieżki interpretacyjne w badaniach nad filmem. Jednym z owoców wspomnianego ujęcia był przygotowany przez Katedrę Historii Filmu Polskiego ISzA UJ tom zbiorowy pod redakcją Tadeusza Lubelskiego i Macieja Stroińskiego pod znamiennym tytułem "Kino polskie jako kino narodowe". Zaproponowane przez autorów ujęcie domaga się jednak obecnie kontynuacji i uzupełnienia o perspektywę transnarodową, która znacząco poszerza pole badawcze, sięgając poza granice wyznaczone ramami państwa narodowego. Aspekt transnarodowy nie jest całkowicie oderwany od tego, co narodowe, ani nie wskazuje na rezygnację z odrębnych tożsamości, jednocześnie zwraca baczniejszą uwagę na nieszczelność granic, ich przekraczanie, interakcję między tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz państwa narodowego, na zjawiska i konteksty ponadnarodowe często pomijane w refleksji nad filmem polskim.

W kręgu naszych zainteresowań znajdą się zatem zarówno transgraniczne kontakty instytucjonalne, jak i indywidualne przedsięwzięcia twórcze, które nie tłumaczą się jedynie z perspektywy narodowej. Będą do nich należeć na przykład zjawiska koprodukcji, międzynarodowej dystrybucji, adresowania, zasięgu, a także recepcja filmów polskich poza rodzimym kontekstem. Perspektywa transnarodowa uwzględnia także związki kina z ekonomicznymi i kulturowymi determinantami wykraczającymi poza ramy narodowe, poświęca uwagę sposobom obecności twórców polskich w zagranicznych kinematografiach oraz symetrycznemu zaangażowaniu cudzoziemców w kinie polskim. Spojrzenie z perspektywy transnarodowej koncentruje się również na wzajemnych wpływach polskich i międzynarodowych nurtów, stylów oraz tendencji. Namysłu wymaga także wskazanie przemian relacji transnarodowych w różnych momentach historycznych: ich obecności, nasilenia bądź osłabienia w zależności od sytuacji geopolitycznej.

Uwzględnienie perspektywy transnarodowej skłania do sięgania po różnorodne współczesne metodologie z zakresu badań socjologicznych, kulturowych, studiów zależnościowych i postzależnościowych, badań nad globalnością i lokalnością. Paradoksalnie jednak nie jest celem ujęcia transnarodowego unifikacja czy ujednolicenie, ale wskazanie na różnorodność, która wynika z włączenia tego, co narodowe w szerszy kontekst i odsłonięcia jego pomijanego dotąd oblicza.

Proponowany zakres tematyczny:
1. Międzynarodowe koprodukcje i dystrybucja; współpraca polskich filmowców z filmowcami zagranicznymi
2. Obecność polskich twórców (reżyserów, aktorów, operatorów itd.) w zagranicznych filmach oraz zagranicznych artystów (reżyserów, aktorów, operatorów itd.) w kinie polskim
3. Polscy twórcy w ramach hollywoodzkiego systemu produkcyjnego (np. Pola Negri, Ryszard Bolesławski, Roman Polański, Agnieszka Holland)
4. Międzynarodowe inspiracje: nurty (np. neorealizm, Free Cinema, Nowa Fala), style (np. surrealizm, neomodernizm, postmodernizm), schematy narracyjne i fabularne (np. kino gatunków), nawiązania estetyczne (muzyka popularna), wzorce (np. star system)
5. Kosmopolici polskiego kina: m.in. Roman Polański, Walerian Borowczyk, Jerzy Skolimowski, Andrzej Żuławski, Krzysztof Kieślowski, Małgorzata Szumowska
6. Homogenizujący efekt Hollywood a kino narodowe
7. Polskie remaki, dubbingi, przekłady: między tym, co lokalne a tym, co globalne
8. Kino polskie w perspektywie postkolonialnej
9. Recepcja polskich filmów za granicą
10. Kino polskie na międzynarodowych festiwalach
11. Nowe technologie oraz sposoby produkcji, dystrybucji i odbioru a proces przekraczania granic narodowych

Program konferencji:
http://www.transnational.pl/program-konferencji/


AK
Uniwersytet Jagielloński
Ostatnia aktualizacja:  23.11.2015
Zobacz również
fot. SFP
"K2. Dotknąć nieba" wygrywa w Graz
Poznańskie kino Rialto: pod najpiękniejszym neonem
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll