PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
Łódzki Fundusz Filmowy podsumował w specjalnej publikacji 2023 rok. Broszura zawiera nie tylko ciekawe dane z bieżącej działalności instytucji, ale podsumowanie całej historii najstarszego polskiego RFF-u i jego specyficzne cechy, jak nastawienie na łódzką animację czy rozwiązania proekologiczne. Poniżej publikujemy wybrane fragmenty raportu.
ŁÓDZKI FUNDUSZ FILMOWY 2023
Budżet konkursu, w kwocie ponad 1 400 000,00 zł netto, został podzielony na realizację 8 filmów, które częściowo lub w całości powstaną na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Spośród 24 zgłoszonych projektów wytypowano te, które otrzymały najwyższą liczbę punktów według trzech kryteriów: walorów artystycznych, przygotowania produkcji od strony ekonomiczno-realizacyjnej oraz efektu regionalno-promocyjnego dla Miasta. WŚRÓD NAJLEPSZYCH TYTUŁÓW ZNALAZŁY SIĘ 2 FILMY FABULARNE, 3 ANIMOWANE ORAZ 3 DOKUMENTALNE!

FILMY FABULARNE
Dziewczyna z Kolonii, reżyseria Ido Fluk, producent Extreme Emotions, wkład: 203 000,00 zł netto
Mamka, reżyseria Magnus von Horn, producent Lava Films, wkład: 450 000,00 zł netto.
FILMY ANIMOWANE
Basen albo śmierć złotej rybki, reżyseria Daria Kopiec, producent Marmolada Film, wkład: 141 300,00 zł netto
RO, reżyseria Magdalena Osińska, producent Animoon, wkład: 162 000,00 zł netto
Sequential, reżyseria Bruno Caetano, producent Yellow Tapir Films, wkład: 108 000,00 zł netto
FILMY DOKUMENTALNE
Las, reżyseria Lidia Duda, producent Fundacja Lumistenta, wkład: 90 000,00 zł netto
Drzewa milczą, reżyseria Agnieszka Zwiefka
, producent Chilli Productions
wkład: 90 000,00 zł netto
Rave/Rejw, reżyseria Łukasz Ronduda, Dawid Nickel, producent IKH Pictures Promotion, wkład: 180 000,00 zł netto
 

JEDNOLITY WNIOSEK APLIKACYJNY

Od 2021 roku nabór we wszystkich 10 regionalnych funduszach filmowych, zrzeszonych w Sekcji przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, jest prowadzony przez ujednolicony formularz
aplikacyjny.Przyjęte rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas, energię, a co najważniejsze sprawia, że proces aplikacyjny stanie się znacznie prostszy. Planowane jest także przejście wyłącznie na wersję elektroniczną wniosków. FORMULARZ POWSTAŁ Z INICJATYWY ŁÓDŹ FILM COMMISSION.

ANIMACJA
Fundusz konsekwentnie wspiera obrazy animowane. Dotychczas dofinansował 40 filmów, co stanowi ponad 60% wszystkich animacji ogółem koprodukowanych przez fundusze filmowe w Polsce. Tak
wysoki poziom wsparcia jest determinowany kilkoma aspektami. Po pierwsze należy wspomnieć wieloletnią historię łódzkiej animacji, której korzenie sięgają lat 40. XX wieku (pierwszy w Polsce animowany film lalkowy oraz uruchomienie Państwowego Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For). Dwa Oscary powędrowały krótkometrażowych obrazów powstałych w Łodzi: "Tango" w reżyserii Zbigniewa Rybczyńskiego oraz "Piotruś i wilk" autorstwa Suzie Templeton. Przez lata w mieście wykształciło się wielu animatorów, plastyków, twórców lalek, autorów zdjęć, którzy przyczynili się do rozwoju Polskiej Szkoły Animacji. Łódź jest siedzibą wyższych szkół artystycznych, w tym Szkoły Filmowej oraz Akademii. Sztuk Pięknych, które każdego roku zapewniają profesjonalną kadrę dla branży filmowej, gotową do zaangażowania się w projekty animowane. W mieście działa obecnie kilkanaście firm produkcyjnych doświadczonych w dziedzinie animacji oraz oferujących szeroki zakres usług filmowych.

KOPRODUKCJE MIĘDZYNARODOWE
W ramach Łódzkiego Funduszu Filmowego dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które są częściowo realizowane w Polsce. Mowa tu o koprodukcjach międzynarodowych. Na 118 tytułów wspartych z funduszu 40 powstało przy udziale partnerów z poza Polski, co stanowi ponad 33% ogółu i plasuje Łódź w czołówce miast, które najchętniej koprodukują projekty z udziałem zagranicznego kapitału. Wspomniany wynik przekłada się na zwiększone zasięgi promocyjne, wykraczające poza kraj macierzysty filmu, a często również na znacznie większe przychody z tytułu
dystrybucji (np. zwiększona liczba pól eksploatacji).

Łódzki Fundusz Filmowy
Jest najstarszym i jednym z największych funduszy filmowych w kraju. Powstał w 2007 roku przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, a od 2015 roku funkcjonuje w strukturach instytucji EC1 Łódź – Miasto Kultury. Fundusz działa w systemie corocznych konkursów, w których wyłaniane są projekty audiowizualne objęte dofinansowaniem. Wsparcie ma formę wkładu koprodukcyjnego, co przekłada się na partycypowanie instytucji w prawach autorskich do filmów oraz przychodach z eksploatacjii.  Środki przyznawane są projektom powiązanym z Łodzią oraz woj. łódzkim poprzez temat lub miejsce realizacji produkcji. Kluczowym celem konkursu jest rozwój lokalnego sektora filmowego, w tym sukcesywne zwiększanie ilości realizowanych produkcji w regionie. Istotą funduszu jest również wspieranie wartościowego kina artystycznego, często przynoszącego wiele prestiżowych wyróżnień oraz przyczyniającego się do promocji Łodzi i samej Instytucji.

ŁÓDZKI FUNDUSZ FILMOWY W LICZBACH: 16 lat działalności, 119 wspartych projektów, 15,6 mln złotych dofinansowania, 22,7 mln złotych wydatkowanych w regionie.

Raport dostępny jest tu:

Więcej na: https://lodzfilmcommission.pl/

WRÓB
Łódzki Fundusz Filmowy / Łódź Film Commission
Ostatnia aktualizacja:  18.02.2024
Zobacz również
Nagody BAFTA dla "Strefy interesów"
Andrzej Ramlau rektorem Warszawskiej Szkoły Filmowej
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll