PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  29.07.2019
Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego ogłasza nabór na IMPAKT - nowy program skierowany do producentów debiutujących i będących na początku drogi zawodowej (zrealizowany maksymalnie jeden film pełnometrażowy), którzy przygotowują się do pracy nad projektem filmowym.
Organizatorzy zapraszają zarówno osoby posiadające własne firmy producenckie, jak i freelance-rów lub osoby na co dzień związane z większymi domami produkcyjnymi. Junior producers, kierownicy produkcji z ambicjami rozwoju – to również adresaci IMPAKTU. Zapraszają też np. managerów kultury, kierowników projektów, którzy pragną rozwijać umiejętności na polu filmowym. Fakt ukończenia szkoły filmowej lub szkoleń jest dodatkowym atutem – ale nie wymogiem. Kryteria wyboru kandydatów to ich doświadczenia filmowe, list motywacyjny oraz zgłoszony projekt.

Uczestnicy-producenci zgłaszają się do programu z projektem, nad którym zaczęli pracować lub jaki chcieliby wkrótce zrealizować, znajdującym się we wczesnej fazie developmentu lub na etapie pomysłu.

Uwaga! W programie biorą też udział współpracujący z producentami reżyserzy lub scenarzyści - autorzy projektów zgłoszonych na IMPAKT.  Ich obecność jest obowiązkowa na części zajęć, w ramach sesji zostanie przeprowadzony development ich projektów. Wezmą także udział w warsztatach mających na celu wypracowanie zasad dobrej współpracy z producentem.

Kiedy?
Program potrwa 6 miesięcy, od września 2019 do kwietnia 2020 i obejmie 6 intensywnych 3-dniowych sesji. Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów opartych na mentoringu grupo-wym, dyskusjach, case studies, masterclassach oraz pracy indywidualnej.

Gdzie?
Zajęcia będą się odbywały w Warszawie, w siedzibie Fundacji Filmowej im. Władysława Ślesickiego, ul. Szpitalna 5 lok 6 lub salach zapewnionych przez partnerów.

Kto będzie prowadzić program?
Wśród prowadzących znajdą się czołowi polscy producenci, reżyserzy, scenarzyści i konsultanci scenariuszowi, prawnicy oraz specjaliści od promocji, dystrybucji i prowadzenia biznesu: Anna Wydra (właścicielka firmy Otter Films, producentka „Niemego” Bartka Konopki, „Komunii” Anny Zameckiej), Andrzej Mellin (kierownik katedry scenariopisarstwa PWSTFiTv), Iza Igel (właścicielka Harine Fims, producenta „Płynących wieżowców” Tomka Wasilewskiego, „Dzikich róż” Anny Jadowskiej), Ana Brzezińska (Pettersdottir Media, specjalistka od nowych mediów, reżyserka filmów dokumentalnych), Joanna Solecka (szefowa polskiej gałęzi firmy Alphapanda, specjalistka od międzynarodowego marketingu i promocji)  i inni. Programem zarządza jego autorka, doświadczona producentka, wicedyrektorka DOC LAB POLAND i dyrektorka DLP Marketu Koprodukcyjnego Katarzyna Ślesicka oraz Adam Ślesicki – producent, dyrektor DOC LAB POLAND i DOC DEVELOPMENT.

Ile to kosztuje?
2000 zł (+ VAT) za cały program, dla zespołu: producent i twórca. Opłata za każde zgłoszenie na pro-gram to 50 zł (jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 projekty).

Termin zgłoszeń:
20 lipca – 20 września 2019, godz. 23.59

Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy na:
http://fundfilm.pl/pl/impakt;  pytania proszę kierować na: info@fundfilm.pl


Program:
Każdy projekt filmowy jest jak start-up. Potrzeba pomysłu, ale też strategii jego rozwoju, realizacji, promocji i dystrybucji. Potrzeba zespołu, który będzie z pasją wprowadzał ten pomysł w życie oraz sieci partnerów, którzy zapewnią potrzebne wsparcie.

Osią i celem IMPAKTU jest kompleksowe przygotowanie projektu filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego do realizacji. Uczestnicy – producenci zgłaszają się do programu z pomysłem na film, nad którym zaczęli pracować lub jaki chcieliby zrealizować wkrótce. W części zajęć uczestniczą także reżyserzy lub scenarzyści – autorzy zgłoszonych projektów.    

Program jest realizowany na trzech płaszczyznach:
- WIEDZY:
- development projektu: cele i mechanizmy
- prace scenariuszowe
- zmiany na rynku filmowym dotyczące finansowania i dystrybucji
- rosnąca rola i metody promocji filmu już na wczesnym etapie jego powstawania
- rola networkingu oraz prezentacji projektu na rynku międzynarodowym
- zasady prowadzenia firmy produkcyjnej
- zasady i dobre praktyki współpracy z twórcami
- prawo autorskie, zapisy w umowach
- pejzaż i zasady koprodukcji międzynarodowych
- metody zarządzania projektem, firmą i swoją karierą zawodową
- metody promocji projektu na każdym etapie jego realizacji
Ta część programu będzie prowadzona w formie prezentacji, masterclass i case studies.

- UMIEJĘTNOŚCI:
Każdy z elementów wymienionych powyżej będzie miał swoją odsłonę warsztatową, tak aby przekazywana wiedza wiedza nabrała charakteru praktycznego i stała się podstawą pracy nad konkretnym zagadnieniem w parze producent-autor projektu. Dla przykładu, planu-jemy warsztatowe negocjacje umowy ze scenarzystą i reżyserem, wspólną pracę nad pisaniem tekstów promocyjnych, przygotowaniem moodbooków, trailerów itp.

Ponieważ osią i sercem prac podczas programu jest projekt, z jakim zgłasza się producent i jego autor, dużo przestrzeni poświęcimy na merytoryczną pracę nad pomysłami, z którymi zgłosili się uczestnicy. Będą to grupowe omówienia projektów oraz indywidualne konsultacje.

- POSTAW:
Produkcja filmu to dla producenta i reżysera bardzo trudne doświadczenie. Zarówno od strony organizacyjnej, finansowej, twórczej, ale też osobistej i emocjonalnej. Mimo rosnącej wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku filmowego oraz roli producenta w tym systemie, wciąż nietrudno o nieporozumienia i napięcia w tej relacji. A przecież w obliczu zalewu treści audiowizualnych doprowadzenie projektu filmowego do skutku to coraz bar-dziej skomplikowane zadanie, wymagające połączonego wysiłku tego najważniejszego w całym procesie produkcji, symbiotycznego duetu reżyser-producent. 

Dlatego podczas programu uczestnicy nie tylko uporządkują swoja wiedzę na temat branży filmowej, nie tylko wypróbują szereg narzędzi, które pomagają pracować nad projektem, ale także przejdą wraz z organizatorami przez rozmaite sytuacje i ćwiczenia warsztatowe, które pomogą im zbudować ramy partnerskiej relacji z twórcami.

Przełamując schematy klasycznej edukacji opartej na podziałach, organizatorzy zaproponują modele dobrej współpracy twórca-producent, kwestionujących podejście „my kontra oni” na rzecz współdziałania, współodpowiedzialności, zaufania i zaangażowania.

Na zakończenie programu uczestnicy przygotowują materiał wizualny „2-pager”, przedstawiający projekt w zwięzłej, atrakcyjnej formie oraz prezentują się wybranemu gronu ekspertów, którzy zapewnią profesjonalny feedback (w formule spotkań one-on-one).

Katarzyna i Adam Ślesiccy w czasie przygotowań do pitchingów na Krakowskim Festiwalu Filmowym; fot. materiały prasowe.

IMPAKT realizowany jest przez pomysłodawców i pierwszych prowadzących Kursu dla Kreatywnych Producentów (realizowanego w latach 2010-2015 w Szkole Wajdy) – pierwszego tego typu programu w Polsce, który zyskał duże uznanie i zebrał świetne opinie w środowisku filmowym.

Organizatorem programu IMPAKT jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, która od 2015 roku prowadzi największy w Polsce program dla dokumentalistów DOC LAB POLAND. Efektem dotychczasowych pięciu edycji jest ok. 120 rozwijanych lub pitchowanych projektów, z których po-wstało już ok. 40 filmów zdobywających laury na całym świecie. Co roku w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbywa się ponad 300 indywidualnych spotkań koprodukcyjnych i dystrybucyjnych. Fundacja jest także organizatorem jedynego w Polsce międzynarodowego Marketu Ko-produkcyjnego dla dokumentalistów (co roku ponad 400 spotkań), programu Doc Hot Selection, w ramach którego prezentowane są najlepsze i najczęściej nagradzane polskie filmy dokumentalne ostatnich lat, a także programu Doc Development, polegającego na rozwoju projektów dokumen-talnych na wczesnym etapie.

IMPAKT jest wsparty przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerami są: Mazowiecki Instytut Kul-tury, Mazovia Warsaw Film Commission oraz kancelaria MKZ Partnerzy.
AK
Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego
Ostatnia aktualizacja:  29.07.2019
Zobacz również
Polskie projekty na Baltic Sea Docs
Transatlantyk branżowo (4). Jak Program Kreatywna Europa wspiera development
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll