PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
FINANSOWANIE / INSTYTUCJE FINANSUJĄCE
  17.09.2011
Finansowanie europejskiego sektora audiowizualnego w ogromnym stopniu zależne jest od źródeł publicznych. Struktura finansowania tego przemysłu ze środków publicznych jest jednak zróżnicowana i złożona.


fot A.Kędzierska/SFP

Każdego roku różnego rodzaju instytucje publiczne udzielają wsparcia szeroko rozumianej produkcji filmowej i telewizyjnej, w łącznej kwocie ponad 1.2 miliarda euro. Są to instytuty, komisje, fundusze, departamenty rządów, centra, agencje i inne. Organizacje te różnią się od siebie wielkością, zasięgiem oraz sposobem dystrybucji środków. Mimo że największa część funduszy przekazywana jest na produkcję filmową, pomoc skierowana jest na wszystkie etapy procesu produkcji, począwszy od developmentu, aż po dystrybucję i promocję. Dofinansowanie sektora audiowizualnego w poszczególnych państwach opiera się na specyficznych regułach oraz modelach finansowych i podatkowych, regulowanych prawem danego kraju.
W krajach Unii Europejskiej, środki publiczne służące wspieraniu kinematografii pochodzą z wielu źródeł, i są to między innymi:

• dotacje z budżetu państwa,
• podatki z eksploatacji (kina, telewizje, video)
• odpisy od biletów kinowych
• wpływy z loterii
• obowiązkowe inwestycje bezpośrednie telewizji
• środki pochodzące od samorządów lokalnych

Podstawowym źródłem finansowania są dotacje z budżetu państwa i stanowią one od 10-30% (w Norwegii, Holandii, Francji i Portugalii), przez około 50% (m.in. we Włoszech, Szwecji), aż do 100% (m.in. w Hiszpanii i Danii) wszystkich środków przeznaczonych na wspieranie kinematografii.
W wielu przypadkach ważnym źródłem funduszy przeznaczanych na rozwój kinematografii są odpisy z biletów kinowych. W Szwecji wpłaty z tego tytułu stanowią ponad 30% całkowitego funduszu.
Istotne znaczenie w wielu krajach europejskich odgrywa telewizja. Od stacji telewizyjnych w poszczególnych krajach pochodzi od 30 do nawet 75% budżetu przeznaczonego na wsparcie kinematografii. Środki te przekazywane są na dwa sposoby - jako odpisy i wpłaty na rzecz funduszy bądź instytutów filmowych (Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia, Norwegia, Wielka Brytania i Szwecja), lub też w postaci inwestycji bezpośrednich w koprodukcje i zakup praw.
Kolejnym ważnym elementem wspierającym przemysł filmowy w krajach europejskich są różnego rodzaju ulgi i zwolnienia podatkowe dla producentów filmowych i wszelkich podmiotów, które decydują się inwestować w produkcję audiowizualną.
Aleksandra Szczerbak; KIPA
PISF
Ostatnia aktualizacja:  14.12.2013
Zobacz również
Finansowanie Produkcji Filmowej w Polsce cz. III
Finansowanie kinematografii europejskich ze źródeł publicznych cz. II
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll