PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  26.08.2016
Studium scenariopisarskie pn. „Wytwórnia Scenariuszy”, to edukacyjny projekt Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Nabór trwa do 25 września 2016 roku.
Kurs warsztatowy ma za zadanie zapoznawanie uczestników  z profesjonalnymi narzędziami pisarskimi, doskonalenie ich własnych projektów oraz zapoznanie z praktycznym związkiem scenariusza z produkcją filmową.  Wśród wykładowców znajdują nazwiska znanych reżyserów i scenarzystów oraz filmoznawców którzy udowodnili dotąd swoją fachowość i umiejętności dydaktyczne, m.in. Feliks Falk, Jerzy Domaradzki, Sławomir Fabicki, Jacek Kondracki, Andrzej Ochalski, Marek Hendrykowski, Maciej Karpiński.  Nauka warsztatu scenarzysty trwa 2 lata, w cyklu comiesięcznych trzydniowych sesji .

Dla potrzeb uczestników warsztatów udostępniane są pomieszczenia i sale wykładowe Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21, w tym również zaplecze usługowo-produkcyjne WFDiF, celem przybliżenia przyszłym scenarzystom warunków realizacji filmów.
Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane od dnia 01.06.2016 do dnia 25.09.2016 roku wyłącznie drogą zgłoszenia elektronicznego na adres: ws@wfdif.com.pl.

Osoby zgłaszające się otrzymają ankietę do wypełnienia, którą należy odesłać wraz  z załącznikami. Ostateczny termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń Kandydatów ustala się na dzień 30.09.2016 roku - przy czym rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez doręczenie w tym terminie wydrukowanej ankiety wraz z załącznikami, na adres siedziby WFDiF: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa (wszelkie detale na www.wfdif.com.pl).


Studium scenariopisarskie „Wytwórnia Scenariuszy” to nie regularna szkoła filmowa jakich wiele, lecz kurs warsztatowy mający na celu rozwinięcie predyspozycji słuchaczy, zapoznanie z profesjonalnymi narzędziami pisarskimi, doskonalenie własnych projektów oraz unaocznienie związku scenariusza z produkcją filmową.

Grupa słuchaczy jest podzielona na kilkuosobowe zespoły, mające dwóch opiekunów artystycznych (reżysera i scenarzystę),  którzy współpracują z każdym studentem na zasadzie nadzoru nad pisaniem oryginalnego scenariusza filmu lub serialu, wg klasycznej zasady master-class tj. relacji mistrz-czeladnik. Scenariusz jest od połowy ostatniego semestru doskonalony według zasady be own scripts-writer  przez słuchacza, ale także pisany pod kierownictwem opiekunów, których wskazówki mają charakter wytycznych.

Ponadto słuchacze mają możliwość analizowania filmów w sali projekcyjnej, w trakcie wykładów mistrzowskich zaproszonych gości specjalnych oraz poznania tajemnic związku scenariusza z praktycznym jego funkcjonowaniem, poprzez m.in. wizyty na planie zdjęciowym i w montażowni.

Nauka warsztatu scenarzysty trwa 2 lata, w cyklu comiesięcznych trzydniowych sesji. System intensywnych spotkań raz w miesiącu (czwartek-sobota w g. 10-18) umożliwia rzeczywistą pracę własną słuchacza między zjazdami, a także pozwala  pogodzić naukę z innymi obowiązkami zawodowymi i prywatnymi słuchaczy. Nauka w studium jest płatna.

Efektem końcowym szkolenia jest uzyskanie dyplomu, oraz gotowy, napisany przez słuchacza i konsultowany artystycznie przez opiekuna z ramienia Studium scenariusz filmu fabularnego,  do którego autorskie prawa majątkowe rezerwuje sobie na zasadzie pierwszeństwa WFDiF przez okres pięciu lat.

Kandydatem na słuchacza Wytwórni Scenariuszy może być każdy - kto legitymuje się ukończeniem minimum szkoły średniej (świadectwo maturalne) i przedstawi fragment  próbki własnej, oryginalnej twórczości literackiej, przy czym może to dotyczyć dowolnej formy dramaturgicznej (opowiadanie, nowela, fragment scenariusza, libretto teatralne, itp. ale nie poezja), o objętości nie przekraczającej dwudziestu stron znormalizowanego maszynopisu w j. polskim.

Ilość słuchaczy I roku jest ograniczona do około 24 osób; o przyjęciu decyduje komisja egzaminacyjna powołana w trybie roboczym przez dyrektora WFDiF.  Rozmowa kwalifikacyjna jest wstępne zaplanowana na 22.10.2016 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej WFDiF – http://www.wfdif.com.pl.
AK
WFDiF
Ostatnia aktualizacja:  26.08.2016
Zobacz również
fot. WFDiF
Serial "Artyści" z premierą w TVP2
Polski film na eksport
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll