PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (PTBFM) ma spajać środowiska naukowców i badaczy zajmujących się kulturą audiowizualną. To jeden z najważniejszych celów nowego stowarzyszenia, skupiającego pracowników naukowych, archiwistów i publicystów, niezależnie od stopnia naukowego i specjalizacji.
W czerwcu 2013 roku, z inicjatywy profesora Andrzeja Gwoździa i zespołu śląskich filmoznawców i medioznawców,  w Kamieniu Śląskim odbył się I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców. Tam pojawił się pomysł powołania do życia Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Ostatecznie nowe stowarzyszenie ruszyło w maju 2015.

Na długiej już liście członków Towarzystwa są nazwiska znanych naukowców, ale także wielu dobrze znanych w środowisku pracowników instytucji  z branży filmowej. Prezesem nowej organizacji został profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Piotr Zwierzchowski, a wiceprezesami profesor Andrzej Gwóźdź z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz profesor Krzysztof Loska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  W statucie Towarzystwa czytamy, że celem organizacji jest: prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami filmu, kina, mediów, sztuk i widowisk audiowizualnych, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wreszcie stymulowanie współpracy i dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między badaczami z różnych ośrodków naukowych.

- Poddaliśmy dyskusji ten projekt. Powołaliśmy grupę inicjatywną, która miała za zadanie doprowadzić do zebrania walnego i do stworzenia formalnych struktur – mówi profesor Andrzej Gwóźdź. - Zjazd był optymalnym forum, na którym można było określić nasze potrzeby. Filmoznawcy i medioznawcy to wielka grupa, rozbudzone i czynne  środowisko, ale bez konsolidacji w stowarzyszeniu, organizacji, bardzo trudno było nam podejmować pewne działania. Chcieliśmy mieć swoje forum, organizację, która może nas reprezentować na zewnątrz, na różnych gremiach czy forach.

Jak tłumaczy profesor Gwóźdź, założyciele organizacji zastosowali bardzo szeroką formułę. - Zależy nam rozmaitych członkach, nie tylko na pracownikach naukowych, ale także specjalistach badających film i kulturę audiowizualną pod różnymi szyldami. Jest to stowarzyszenie otwarte.

Jak wynika z samej nazwy, stowarzyszenie skupia nie tylko badaczy kina, ale także mediów. Obecnie działające  towarzystwa medioznawcze mają  zupełnie inny charakter, zajmując się głównie politycznym lub społecznym aspektem mediów. Założycielom nowego Towarzystwa zależało na przyciągnięciu badaczy analizujących media głównie jako formę kulturową.

Pierwszą ważną i dużą inicjatywą Towarzystwa jest przygotowywany obecnie II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Dyskursy widzialności” w grudniu 2016 roku w Krakowie. Już sama nazwa zapowiada maksymalnie szerokie ujęcie tematyki. Obecnie trwają prace nad ułożeniem paneli, a zgłoszenia będzie można nadsyłać wiosną.


I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, Alicja Helman i Andrzej Gwóźdź, fot. PTBFM

Informacje praktyczne:


    Prezes: Piotr Zwierzchowski
    Wiceprezesi: Andrzej Gwóźdź, Krzysztof Loska
    Sekretarz: Arkadiusz Lewicki
    Skarbnik: Barbara Kita
    Członkowie Zarządu: Bogusław Skowronek, Adam Wyżyński
    Komisja Rewizyjna: Elżbieta Durys, Karol Jachymek, Barbara Gierszewska (przewodnicząca).
    Sąd Koleżeński: Arkadiusz Lewicki, Bogusław Skowronek, Ilona Copik (przewodnicząca).
    Rada Programowa: Andrzej Gwóźdź, Małgorzata Radkiewicz, Barbara Gierszewska, Elżbieta Durys (przewodnicząca)

Wszelkie informacje o planowanym Zjeździe i o warunkach aplikowania do Towarzystwa można znaleźć tutaj: http://ptbfm.org


Anna Wróblewska
artykuł redakcyjny
Ostatnia aktualizacja:  17.01.2017
Zobacz również
fot. PTBFM
Ambasador Francji honoruje Odorowicz i Radziwiłowicza
Obejrzyjcie „Życie Śmierci” Dubińca – premiera internetowa
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll