PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Od 4 października 2022 roku Związek Zawodowy Filmowców organizuje cieszące się dużym powodzeniem warsztaty Moniki Klonowskiej. „Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i przemocy emocjonalnej”. Szkolenia są odpowiedzią na zgłaszane do Związku przypadki mobbingu i przemocy szczególnie na planach filmowych.
Podczas warsztatów rozmawia się o mechanizmach prowadzących do zachowań przemocowych, o sygnałach ostrzegawczych, o metodach reagowania na przemoc i mobbing wobec siebie lub innych. Uczestnicy uczą się właściwych reakcji na sytuacje konfliktowe i jak wykorzystywać ich twórczy potencjał, a blokować niepożądane konsekwencje. A także, jak najlepiej zachować się w trudnych emocjonalnie sytuacjach, aby nie niszczyły nas ani innych.

Warsztaty są adresowane do członków oraz członkiń ZZF oraz organizacji partnerskich. Odbiorcy i odbiorczynie warsztatów nabędą praktyczne umiejętności rozpoznawania sygnałów alarmowych, symptomów zagrożenia mobbingiem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysów, stresu, zmęczenia na planie filmowym. Zyskają umiejętność rozróżniania, co może być przejawem mobbingu, a co nim nie jest.

 
Warsztaty, dofinansowane przez PISF, prowadzi Monika Klonowska, psycholożka, ekspertka z ponad 20-letnim doświadczeniem. Ma na koncie współpracę ze Szkołą Filmową w Łodzi (warsztaty dla pedagogów wydziału aktorskiego), z Akademią Teatralną w Warszawie i Białymstoku, Akademiami Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wrocławiu i Bytomiu.

- Często się nam wydaje, że nas to nie dotyczy, ale to nieprawda – mówi Witold Płóciennik, przewodniczący Związku Zawodowego Filmowców. Cieszę się, że otworzyliśmy się na dyskusję. Na warsztaty przychodzą ludzie różnych zawodów – reżyserzy, producenci, aktorzy, oświetlacze, autorzy zdjęć, kierownicy produkcji. Dowiedziałem się z nich, jak ważna jest odwaga ekipy – potrzebna po to, żeby umieć zareagować i zwrócić spokojnie uwagę i żeby się nie bać. Osoba mobbingowana bardzo często zaczyna popełniać błędy w pracy zawodowej, co mobber wykorzystuje jako argument. Osoby, które przychodzą na warsztaty mają różne stanowiska i różne doświadczenia. Formuła spotkań „w realu” sprzyja porozumieniu, okazuje się, że mamy ze sobą wiele wspólnego i potrafimy ze sobą rozmawiać. Jest to inny rodzaj rozmowy niż na planie zdjęciowym, gdzie jesteśmy zaganiani. Na warsztatach możemy spokojnie bez pośpiechu porozmawiać i wysłuchać siebie bez względu na zajmowane stanowisko.

Dodajmy, że organizatorzy przewidzieli dwa zjazdy w trybie online dla osób, dla których uczestnictwo „na żywo” może być z różnych względów problemem.

Pomysł gorąco popiera Elżbieta Benkowska, przewodnicząca Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Podczas niedawno zakończonej konferencji w Serocku Koło zorganizowało poświęcone temu tematowi warsztaty psychologiczne z Judytą Kruk. - Każdy z nas chce pracować w zdrowym   nieprzemocowym towarzystwie. Praca twórcza od nas bardzo wiele wymaga, więc zmaganie się z mobbingiem nas zwyczajnie wypala – mówi Benkowska. - Każdy z nas może stać się ofiarą ale i prześladowcą, musimy się więc nauczyć, jak reagować. To się zawsze może zdarzyć. Ważne jest, żeby umieć nazwać przemoc i na nią zareagować, żeby naszą energię i zaangażowanie przenieść na pracę i tworzenie, a nie na zmaganie z mobbingiem. Są na tym obszarze sprawdzone metody, warto się na nie otworzyć pamiętając, że każdy ma inaczej postawioną granicę.

Warsztaty psychologiczne w Serocku, fot. Borys Skrzyński SFP

- Trudno dyskutować o potrzebie takich warsztatów. Rośnie samoświadomość środowiska filmowego, cenne jest każde działanie, które uczy, gdzie mogą być postawione granice w postępowaniu, w pracy.  To wstrząsające, jak wiele osób żyje i pracuje w stresie, ile trafia na terapię - mówi Grzegorz Łoszewski, reprezentujący Koło Scenarzystów SFP. Trzeba więc narzędzi, które pozwolą uporać się z tymi problemami. Stowarzyszenie Filmowców Polskich także obecnie pracuje nad programem zakładającym pomoc członkom SFP zarówno psychologiczną, jak i prawną. Procedury pomocowe są konieczne, nie ma powodu, dla którego praca w filmie – niezależnie od stanowiska – miałaby być traumatyzującym przeżyciem.

A oto kolejne terminy spotkań:
17 listopada ONLINE
24 listopada
5 grudnia ONLINE
8 grudnia
7 lutego
11 lutego (sobota)
Czas trwania: 17:00 – 20:00Anna Wróblewska
artykuł redakcyjny / ZZF
Ostatnia aktualizacja:  9.11.2022
Zobacz również
21. Cinemaforum: znamy zwycięskie filmy
Lista projektów zakwalifikowanych do 2 etapu programów operacyjnych PISF
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll