PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Podsumowując rok 2019, warto przyjrzeć się pracy ludzi, którzy dzięki szczególnej postawie, pasji i poświęceniu, decydują się na bezinteresowną pomoc na rzecz rozwoju kultury filmowej w Polsce. Realia festiwalowego życia wolontariuszy można poznać dzięki efektom projektu "Badanie dotyczące wolontariatu w obszarze kultury filmowej".

Przygotowany w ramach projektu videoesej oraz publikacja stanowią zbiór wniosków będących efektem badań dotyczących współpracy z wolontariuszami podczas wydarzeń kulturalnych o tematyce filmowej. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendystka i realizatorka projektu – Simone Lipińska ze Stowarzyszenia FILMFORUM – spotkała się z wolontariuszami i koordynatorami wolontariatu polskich festiwali filmowych, by poznać najważniejsze aspekty ich pracy.

Badania objęły analizę poszczególnych etapów organizacji i koordynacji wolontariatu: od rozpoczęcia rekrutacji, przez proces szkoleniowy, realizację przedsięwzięcia, aż do jego zakończenia.

Efektami pracy są videoesej i publikacja, które umożliwiają wgląd w realia pracy wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.

Videoesej prezentuje doświadczenia zespołów wolontariackich i metody współpracy z wolontariuszami stosowane przez organizatorów festiwali filmowych. Stanowi zbiór wypowiedzi ochotników angażujących się w tego rodzaju przedsięwzięcia. Ich opinie, odczucia i przemyślenia zestawione są z w refleksjami współpracujących z nimi koordynatorów wolontariatu.W badaniach wzięli udział wolontariusze i organizatorzy następujących festiwali filmowych:

Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO (Radom),
Międzynarodowy Festiwal Filmowy NOWE HORYZONTY (Wrocław),
Octopus Film Festival (Gdańsk),
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (Gdynia),
WAMA Film Festival (Olsztyn),
CINEMAFORUM - Międzynarodowe Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych (Warszawa).
Uzupełnieniem videoeseju jest publikacja, która stanowi syntezę najważniejszych opinii i wniosków zebranych podczas wywiadów. Publikację wzbogacają również spostrzeżenia ekspertów zajmujących się tematyką wolontariatu. Związani są oni z organizacjami i instytucjami, które taką działalność inicjują, a nawet się w niej specjalizują: Stowarzyszeniem FILMFORUM, Instytutem KOSMOPOLIS, Centrum Wolontariatu w Warszawie, projektem "Ochotnicy Warszawscy" oraz Stowarzyszeniem JAROCIN XXI.

Publikacja dostępna jest pod adresem:


Wnioski z badań mogą posłużyć jako kompendium wiedzy na temat współpracy wolontariackiej oraz inspirować organizatorów inicjatyw kulturalnych do wprowadzenia zmian w procesie zarządzania wolontariatem i wdrażania nowych, efektywnych rozwiązań w tym zakresie.

Zgromadzone opinie i spostrzeżenia mogą także stanowić krok w kierunku podniesienie ogólnych standardów i poprawy powszechnie przyjętych norm w zakresie współpracy z wolontariuszami, którzy stanowią niezwykle cenny kapitał społeczny każdego filmowego wydarzenia.

MR
FILMFORUM
Ostatnia aktualizacja:  28.12.2019
Zobacz również
fot. materiały prasowe
Zgłoś na CEE Animation Forum
Nowy Helios w Legionowie
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll