PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza konkurs na stworzenie cyklu 6 filmów edukacyjnych przedstawiających biografie ważnych postaci dla kultury i historii polsko-żydowskiej.Zgłoszenia przyjmowane są do 18 stycznia 2021 (poniedziałek).
Celem konkursu jest stworzenie cyklu 6 filmów krótkometrażowych (trwających 8-10 minut, nie więcej niż 10 minut). Filmy mają mieć charakter edukacyjny, przekazywać wiedzę o życiorysach postaci ważnych dla kultury i historii polsko-żydowskiej.

Jury konkursu wyłoni maksymalnie jedną koncepcje na realizacje materiałów filmowych. Każdy film ma przedstawiać dwie biografie, ze szczególnym podkreśleniem podobieństw lub kontrastów w twórczośći, działalności oraz odegranej roli w kulturze lub/i  historii polsko-żydowskiej wskazanych bohaterów:

    Rachela Korn i Bolesław Leśmian
    Zuzanna Ginczanka i Julian Tuwim
    Bruno Schulz i Debora Vogel
    Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska
    Antonina Żabińska i Jan Żabiński
    Jadwiga Piotrowska i Irena Sendlerowa


Muzeum POLIN, materiały promocyjne

Muzeum przekaże opracowane przez pracowników muzeum materiały biograficzne opisujące pokrótce życiorysy bohaterów, którym poświęcony zostanie tworzony cykl filmów edukacyjnych. Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać w swoim portfolio dwa zrealizowane filmy o dowolnym metrażu, udostępnione publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia.

Jury będzie oceniać przede wszystkim zgodność z tematem konkursu, realność założeń produkcyjnych, dostosowaniem języka filmowego do odbiorców oraz potencjał edukacyjny filmu.

Finalista konkursu otrzyma nagrodę do 132.000 PLN brutto na stworzenie sześciu filmów. Wartość nagrody będzie uzależniona od złożonego projektu, który powinien uwzględniać wstępny budżet. Zwycięskie filmy będą stanowić materiał edukacyjny skierowany do uczniów i uczennic szkół z całej Polski.


WRÓB
Muzeum POLIN
Ostatnia aktualizacja:  9.01.2021
Zobacz również
Kreatywna Europa: Mapa projektów 2014-2020
Zielona produkcja filmowa (cz. III). Zielone festiwale filmowe: Kraków, Gdynia
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll