PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski opublikował apel w związku z wprowadzonym przez rząd stanem zagrożenia epidemiologicznego. W jego efekcie, produkcja filmów i serialu została czasowo przerwana lub wstrzymana.
- "Polski Instytut Sztuki Filmowej zna i rozumie sytuację. Nie martwcie się o terminy, promesy, kolejne raty dotacji. Nawet jeśli nasza siedziba czasowo zostanie zamknięta, znajdziemy sposób, by na bieżąco realizować zobowiązania" - czytamy. Rozpoczęta sesja trwa i będzie trwała, PISF pracuje. Dyrektor poinformował, że 12 marca zebrał się "sztab kryzysowy", złożony z przedstawicieli branży filmowej, który stara się przygotować rozwiązania na bliską przyszłość. W najbliższych dniach dyrektor wystąpi do Rady PISF o zwołanie posiedzenia w celu zatwierdzenia przesunięcia środków finansowych z priorytetu Produkcja Filmowa do priorytetu Rozwój Projektu. "W sytuacji nadzwyczajnej, uniemożliwiającej organizowanie planów zdjęciowych, zwiększenie środków na dewelopment wydaje się jedynym racjonalnym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć całkowitych przestojów w produkcji filmowej. Po konsultacji z kluczowymi przedstawicielami branży filmowej podjąłem decyzję o dodatkowym naborze na priorytet Rozwój projektu" - pisze dyrektor. Jak poinformował, w  wyniku skutecznej egzekucji opłaty z tytułu art. 19 ustawy o kinematografii w IV kwartale roku 2019 udało się zwiększyć całościową kwotę alokacji finansowej na rok 2020 o 12 milionów zł. Umożliwi to wprowadzenie poprawki do tegorocznych Programów Operacyjnych. Opłata z IV kwartału nadal jest uiszczana, dlatego dyrekcja PISF zakłada, że kwota ta ulegnie jeszcze dodatkowemu zwiększeniu.

Jednocześnie dyrektor prosi o wysyłanie wszelkich powiązanych informacji na adres przerwanezdjecia@pisf.pl.

Siedziba PISF, fot. PISF

WRÓB
PISF
Ostatnia aktualizacja:  15.03.2020
Zobacz również
Koronawirus. Apel europejskich filmowców
SFP pomaga seniorom
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll