PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
WYDARZENIA
  28.01.2024
Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłasza 2. edycję konkursu na scenariusz filmu fabularnego. Jego celem jest powstanie gotowych scenariuszy na pełnometrażowe filmy fabularne, a tym samym ożywienie rynku scenariopisarstwa. Prace składać można do 30 kwietnia 2024 r.
Warunki udziału w konkursie:
– uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
– scenariusz musi być napisany w języku polskim;
– scenariusz może mieć najwyżej trzech autorów, z których przynajmniej jeden ukończył studia scenariopisarskie lub reżyserskie co najmniej na poziomie licencjatu oraz w chwili składania wniosku nie ukończył 35 lat.

Wszystkie zgłoszone prace pod względem merytorycznym oceni powołana przez Dyrektora PISF komisja, która wyłoni maksymalnie 10 laureatów. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie PISF do 15 lipca 2024 r. Każdy z nagrodzonych otrzyma nagrodę w wysokości 30 000 zł.


Wszystkie informacje znajdują się tutaj:


WRÓB
PISF
Ostatnia aktualizacja:  25.01.2024
Zobacz również
Polskie animacje w Alicante
Poznaj bohaterów filmu o bitwie o Monte Cassino
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll