PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Krzysztof Zanussi otrzymał Europejski Medal Poezji i Sztuki Homer oraz Nagrodę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a aktorka Beata Poźniak Nagrodę im. Klemensa Janickiego.
- Krzysztof Zanussi otrzymuje Medal HOMER w roku swojego osiemdziesięciolecia za wybitne osiągnięcia w zakresie sztuki filmowej, od kilku dziesięcioleci twórczo formatującej świadomość ludzką i przydającej jej godności – uzasadniał Dariusz Lebioda, Prezydent European Medal Of Poetry And Art HOMER.

Medal Homera został uroczyście wręczony Krzysztofowi Zanussiemu w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przez Dariusza Lebiodę. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wręczył natomiast Nagrodę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego „W uznaniu zasług dla kultury polskiej”. Zanussiemu towarzyszyła pisarka Barbara Gruszka-Zych, autorka książki „Życie rodzinne Zanussich”, która wraz z reżyserem przyjechała promować publikację w Bydgoszczy.

Europejski Medal Poezji i Sztuki - HOMER przyznawany jest wybitnym światowym twórcom literatury, sztuk plastycznych i filmu. - Dotąd to wyróżnienie wręczane były w różnych miejscach globu: w Chinach, Kanadzie, USA, Kolumbii, Hiszpanii, Tbilisi, Erywaniu. Po raz pierwszy medal ten został wręczony Polakowi w Bydgoszczy – dodawał Lebioda.

Podczas późniejszego spotkania w Salonie Literackim Oriona z Zanussim i Barbarą Gruszką-Zych wręczono Beacie Poźniak Nagrodę Artystyczną im. Klemensa Janickiego. Z kolei Barbara Gruszka-Zych otrzymała Nagrodę Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej. - Zarówno Krzysztof Zanussi, jak i obie Panie zaakceptowały nagrody i traktujemy to jako honor dla tych moderowanych przez nas dzieł kultury – komentował Dariusz Lebioda.

Europejski Medal Poezji i Sztuki – HOMER - przyznawany od września 2015 z międzynarodową kapitułą w Brukseli jest wybitnym światowym twórcom literatury, sztuk plastycznych i filmu. Kapituła nagradza będzie artystów i dzieła, w których pojawiło się uniwersalne przesłanie do świata, prostota i piękno, bliskie wzorcom starożytnym. Najważniejszą kategorią wartościującą jest tutaj poziom artystyczny i siła przekazu, tak by kolejni laureaci wzbogacali swoimi osobowościami panteon ojca duchowego Medalu. Laureatami Medali zostali między innymi: Tomas Venclova (Litwa-USA), Stanley H. Barkan (USA), Patrick Lane (Canada), Juan Carlos Mestre (Hiszpania), Jidi Majia (Chiny), Amir Or (Izrael).

Nagroda Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej, utworzona została w stulecie śmierci Poetki w 2010 roku w Warszawie, promuje dokonania literackie i kulturowe wybitnych kobiet, działalność na wielu frontach aktywności życiowej, niezwykłą innowacyjność i chęć tworzenia unii pomiędzy antytetycznymi środowiskami. Dotychczasowi laureatkami zostały między innymi: Sona Van (Armenia-USA), Beata Poźniak (Polska-USA), Zhao Si (Chiny), Barbara Orlowski (Niemcy), Vania Angelova (Bułgaria), Maria Jolanta Kowalska, Teresa Kaczorowska, Nikoletta Stachura, Joanna Wyrwa-Krzyżańska.

Nagroda im. Klemensa Janickiego powstała z inicjatywy Jana Góreca-Rosińskiego na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i przyznawana była przez kwartalnik „Metafora”, potem przeszła pod skrzydła kwartalnika filologiczno-artystycznego „Temat”. Nagroda promuje oryginalną twórczość artystyczną w sztuce, literaturze i muzyce, filmie, a także w zakresie działalności dziennikarskiej. Laureatami byli między innymi: Julian Kawalec, Erna Rosenstein, Lesław M. Bartelski, Wojciech Siemion, Edward Redliński.
AK
Express Bydgoski
Ostatnia aktualizacja:  4.10.2019
Zobacz również
fot. archiwum prywatne Beaty Poźniak
INTERFILMLAB 3.0 podczas WAMA Film Festival w Olsztynie
Koniec zdjęć do serialu "Król"
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll