PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
W Poznaniu, już po raz 22., ruszyła Wielka Przygoda z Filmem – całoroczny projekt realizowany przez Centrum Sztuki Dziecka (organizatora m.in. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!). To edukacyjno-artystyczny cykl zajęć warsztatowych (10 spotkań w ciągu roku) dotyczących realizacji filmu. Projekt prowadzony jest od 1994 roku, a jego koordynatorem, od początku powstania tej idei, jest Marian Suchanecki.
W dotychczasowych edycjach, w warsztatach uczestniczyło przeszło 2500 uczniów poznańskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, ośrodków opiekuńczych, realizując 125 krótkich filmów fabularnych i dokumentalnych. Podstawowym zadaniem dla uczestników jest samodzielna realizacja, według własnego pomysłu, krótkiej kilkuminutowej etiudy fabularnej lub dokumentalnej. Jednocześnie zajęcia stanowią praktyczną formę poszerzenia i uzupełnienia szkolnej edukacji filmowej.

Od 10 lat warsztaty stanowią również integralny element procesu terapeutycznego i wychowawczego. W projekcie zrealizowano filmy z dziećmi i młodzieżą głuchoniemą, niewidomą, z niepełnosprawnością ruchową i umysłową. W warsztatach uczestniczyli także podopieczni świetlic socjoterapeutycznych oraz stowarzyszeń pracujących z tzw. dziećmi ulicy.

Na wszystkich etapach realizacji filmu uczestnikom pomagają reżyserzy i operatorzy. Każdej grupie przydziela się opiekuna artystycznego. Dotychczas roli tej podjęli się m.in. Tomasz Dettloff, Stanisław Jędryka, Jacek Filipiak, Mikołaj Haremski, Katarzyna Kasica, Krystyna Krupska-Wysocka, Stanisław Lenartowicz, Dorota Latour, Igor Mołodecki, Jerzy Moszkowicz, Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, Michał Rosa, Wiktor Skrzynecki.


Zajęcia z Jackiem Filipiakiem (pierwszy od lewej), fot. Wielka Przygoda z Filmem.

Obecnie trwa pierwszy etap scenariuszowy 22. edycji projektu. Pod opieką reżyserów: Mikołaja Haremskiego, Jacka Filipiaka, Macieja Sterło-Orlickiego, Igora Mołodeckiego prace nad filmem rozpoczęły 4 grupy filmowe z Poznania: z Ośrodka dla Dzieci Głuchoniemych, z Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37, Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 oraz podopieczni Grupy Animacji Społecznej „Rezerwat”.

Założeniem warsztatów jest aktywne uczestnictwo uczniów we wszystkich etapach powstawania filmu, od pomysłu do realizacji, od scenariusza poprzez plan filmowy do montażu. Uczestnicy wybierają temat filmu, piszą scenariusz, rozdzielają między siebie niezbędne do powstania filmu funkcje. Rolą opiekuna artystycznego jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji pomysłu.

Uczestnikom nie narzuca się ograniczeń tematycznych ani dotyczących formy czy też gatunku filmu. Praca nad filmem i realizacja zadań wyznaczanych przez opiekuna artystycznego pomiędzy warsztatami jest kontynuowana drogą poczty elektronicznej i w tworzonych na Facebooku specjalnych grupach zamkniętych, umożliwiających bieżące konsultowanie i wymianę informacji.
 

Zajęcia z Igorem Mołodeckim, fot. Wielka Przygoda z Filmem.

Od wielu już lat, kolejne edycje projektu Wielkiej Przygody z Filmem kończą się premierową, profesjonalną projekcją kinową podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu. Powstałe podczas projektu filmy są ponadto prezentowane na rozmaitych pokazach specjalnych oraz biorą udział w festiwalach filmów amatorskich w kraju i za granicą, często odnosząc sukcesy.

Wybrane filmy wraz ze scenariuszami lekcyjnymi są dostępne dla zainteresowanych i  nauczycieli na portalu edukacyjnym www.filmowalekcja.pl – międzynarodowym projekcie promującym kinematografię w szkołach. Zobaczyć je można także na internetowej stronie Centrum Sztuki Dziecka i portalu społecznościowym YouTube.

Wielka Przygoda z Filmem jest realizowana pod honorowym patronatem i przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Filmowców Polskich.Julia Michałowska
materiały organizatora
Ostatnia aktualizacja:  18.04.2016
Zobacz również
fot. Wielka Przygoda z Filmem
Mariusz Grzegorzek ponownie rektorem Szkoły Filmowej w Łodzi
Zgłoś film na Kameralne Lato
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll