PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Temat albo miejsce związane z województwem śląskim kluczem do uzyskania dofinansowania ze Śląskiego Funduszu Filmowego w roku 2016. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków.
To już dziewiąty rok z rzędu producenci filmów związanych tematycznie bądź realizowanych na terenie województwa śląskiego skorzystają ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego. Wnioski o dofinansowanie produkcji z tradycyjnej drogi konkursowej ŚFF należy składać do 18 stycznia 2016 roku, do godziny 13.00 w sekretariacie Instytucji Filmowej SILESIA FILM w Katowicach.

Tradycyjna droga Śląskiego Funduszu Filmowego ogłaszana jest raz do roku, od 2008 roku począwszy, ponieważ ŚFF jest jednym z najstarszych funduszy filmowych w Polsce. Droga konkursowa wiąże się z oceną ekspercką, a lista wskazanych do dofinansowania tytułów na rok 2016 zostanie ogłoszona w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Podobnie jak w roku 2015, startować w konkursie mogą także ci z producentów, którzy w latach poprzednich otrzymali z ŚFF dofinansowanie mniejsze od wnioskowanego – mogą oni ubiegać się o tzw. „zwyżkę”, będącą różnicą w kwotach wnioskowanej i otrzymanej. To ułatwienie ma na celu zamknięcie i sfinalizowanie produkcji filmowych będących w zaawansowanym stanie realizacji, które mają kłopot z zamknięciem budżetu – i jak pokazuje ubiegłoroczny przykład „Klubu Włóczykijów” jest narzędziem niezwykle pomocnym dla producentów. ŚFF dysponuje również promesą, czyli przyrzeczeniem partycypowania w kosztach filmu do wysokości zaproponowanego wkładu koprodukcyjnego, jeśli wskazany do dofinansowania producent nie będzie w stanie podpisać umowy w określonym przez regulamin ŚFF terminie. Co ważne, wymagany jest pięcioprocentowy finansowy wkład własny producenta.

Wysokość budżetu, jaki rozdysponowany zostanie przez Śląski Fundusz Filmowy w roku 2016 w tradycyjnej drodze aplikacji konkursowej, zostanie określona pod koniec stycznia, po podliczeniu wpływów uzyskanych w 2015 roku ze zrealizowanych przez Instytucję Filmową SILESIA FILM dotychczasowych koprodukcji.

W 2015 roku w wyniku drogi tradycyjnej ŚFF do negocjacji umów koprodukcyjnych zaproszonych zostało pięciu producentów. Wszyscy z nich podpisali umowy („Wspomnienie lata”, reż. Adam Guziński, „Gwiazdy” reż. Jan Kidawa-Błoński, „Andrew Warhola, Moja Fabryka” reż. Bogdan Dziworski, „Ucho wewnętrzne” reż. Magdalena Gubała i Szymon Uliasz, oraz zwyżka dla „Klubu Włóczykijów” reż. Tomasz Szafrański). Rozdysponowano tym samym kwotę 641 511,12 zł. Do produkcji funduszowych z lat ubiegłych należą m.in. „Szczęście świata” w reż. Michała Rosy, „Dolina Bogów” w  reż. Lecha Majewskiego, „Demon” w reż. Marcina Wrony, „Kongres” w reż. Ari Folmana, „Chce się żyć” w reż. Macieja Pieprzycy czy „Jesteś Bogiem” Leszka Dawida.

Obok drogi tradycyjnej realizowanej w trybie konkursowym – ŚFF posiada także ścieżkę crowdfundingową, do której wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Obowiązkowe załączniki do wniosku aplikacyjnego w konkursie na rok 2016 to m.in. scenariusz i umowa potwierdzająca nabycie praw do scenariusza. Formularz wniosku, regulamin funduszu oraz istotne warunki umowy koprodukcyjnej umieszczone są na stronach www.silesiafilm.com

WRÓB
Silesia Film
Ostatnia aktualizacja:  5.12.2015
Zobacz również
Ale Kino! Co się dzieje w Poznaniu? (foto)
Nowa dyrektor marketingu Stopklatki
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll