PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  5.03.2014
Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został wybrany na jednego z dwóch wiceprzewodniczących Europejskiej Grupy Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych.
ERGA to grupa wysokiego szczebla działająca w ramach struktur Komisji Europejskiej, skupiająca wszystkich przewodniczących regulatorów rynku audiowizualnego w Unii Europejskiej.

Przewodniczącym został Olivier Schrameck, przewodniczący francuskiej Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). Drugim wiceprzewodniczącym została prof. dr Madeleine De Cock Buning z holenderskiego Commissariaat voor de Media (CvdM).

Decyzję o powołaniu Europejskiej Grupy Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych podjęła Komisja Europejska 3 lutego 2014 r. Decyzja Komisji sformalizowała tym samym funkcjonowanie Grupy Roboczej, która od 2003 roku spotykała się corocznie na zaproszenie Komisji Europejskiej.

Główne cele ERGA to:
•    doradzanie Komisji Europejskiej w jej działaniach, w celu zapewnienia spójnej implementacji zapisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych i we wszystkich sprawach związanych z mediami elektronicznymi, które są istotne dla funkcjonowania rynku audiowizualnego, a będących w kompetencji Komisji,
•    ułatwianie współpracy między organami regulacyjnymi państw unijnych, zgodnie z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych,
•    tworzenie pola wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W skład ERGA wchodzą przewodniczący lub upoważnieni wysocy urzędnicy wszystkich regulatorów ds. rynków audiowizualnych w Unii Europejskiej. Obserwatorami są przedstawiciele innych krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z krajów kandydujących zaproszeni przez Komisję Europejską.

Nowa, formalna grupa organów regulacyjnych UE będzie współistnieć z innymi sieciami współpracy, mającymi komplementarne cele i sposób działania. Największa z nich to Europejska Platforma Organów Regulacyjnych ds. mediów audiowizualnych (EPRA), która zachowa swoją specyfikę jako nieformalna i niezależna platforma współpracy o wyjątkowym zasięgu geograficznym oraz praktycznej i pragmatycznej orientacji. Europejska Grupa Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych planuje organizowanie swoich spotkań głównie w Brukseli, na zaproszenie Komisji Europejskiej, podczas gdy spotkania EPRA nadal będą organizowane rotacyjnie przez krajowe organy regulacyjne. Nowa grupa będzie podejmować strategiczne dyskusje w kwestii polityki UE i zamierza przyjmować wspólne stanowiska lub deklaracje w sprawie wdrażania ram regulacyjnych UE, zaś EPRA nadal  będzie się koncentrować na wymianie doświadczeń i określaniu najlepszych praktyk w zakresie regulacji mediów w Europie.

Wyboru dokonano 4 marca 2014 podczas posiedzenia Europejskiej Grupy Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA) w Brukseli.

gw
KRRIT
Ostatnia aktualizacja:  5.03.2014
Zobacz również
fot. SharkFotoStudio/SFP
Dokumenty Karabasza, Kijowskiego, Szczepańskiego i Titkowa
Weź udział w powstawaniu gry planszowej o polskim filmie
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll