PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Stowarzyszenie Kreatywna Polska rozkręca się i wzmacnia. Jak skutecznie walczyć z piractwem i zadbać o poszanowanie interesów środowisk twórczych?
„Uświadamiamy politykom, spotykając się z liderami ugrupowań politycznych, że kultura jest niezmiernie ważna, a przemysły kreatywne łączą kulturę z biznesem” – mówi Dorota Hawliczek kierująca biurem Stowarzyszenia. „Działamy na rzecz likwidacji piractwa, ale nie działamy przeciwko poszczególnym obywatelom! Staramy się, zwłaszcza poprzez wprowadzanie zmian w prawie,  walczyć z koncernami i firmami, które udostępniają dobra kultury nielegalnie i przez to osiągają konkretne, wymierne zyski” – dodaje Hawliczek. 

Stowarzyszenie Kreatywna Polska reprezentuje różnorodne środowiska kreatywne i innowacyjne: twórców, naukowców, wydawców, producentów i przedsiębiorców z przemysłów kreatywnych oraz innowacyjnych wobec instytucji państwa, samorządu, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Są już pierwsze efekty działania nowej organizacji: dzięki staraniom Kreatywnej Polski Ministerstwo Finansów ujednoliciło orzecznictwo Izb Skarbowych w sprawie możliwości przekazywania praw autorskich w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

„Kreatywna Polska powstała, by walczyć z piractwem, walczyć o respektowanie prawa w Polsce. Podkreślam, nie walczymy z internautami, tylko z providerami, którzy umieszczają linki z kradzionymi treściami” – mówi Jacek Bromski, członek Zarządu stowarzyszenia, prezes SFP. „Nie chodzi tylko o łamanie praw autorskich. To kradzież cudzej własności w rozumieniu prawa cywilnego. Kradzież narusza równowagę gospodarczą. Chcemy doprowadzić do wdrożenia programu ochrony przemysłów kreatywnych, takiego, jaki działa w wielu europejskich krajach: w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech. Nie ma powodu, żeby nie działał on i u nas” – komentuje Bromski.

Prezes SFP przypomina, że jesteśmy w niechlubnej czołówce światowej, jeśli chodzi o statystyczną ilość ściąganych nielegalnie treści. Konieczne jest uchwalenie dobrze skonstruowanej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. „Prawie dwa lata walczyliśmy z ministrem Bonim. Resort cyfryzacji  proponował zapisy, które de facto stwarzały raj dla piratów” – mówi Jacek Bromski. - „Naciskamy na to, aby w nowej ustawie providerzy byli odpowiedzialni za czerpanie korzyści z tytułu zamieszczania pirackich linków. Kolejna rzecz: dopilnować, żeby prawo było egzekwowane, stworzyć przepisy wykonawcze”.

Wiosną br. ukazał się raport „Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce”, przygotowany przez PWC na zlecenie jednej z organizacji aktywnie wspierających Kreatywną Polskę – Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ. To pierwsza tak obszerna analiza, której wyniki pokazują czarno na białym skalę problemu. W 2013 roku w wyniku piractwa straciliśmy 500-700 mln PLN PKB, co stanowi 0,04 proc. całkowitego PKB Polski i trzy-, czterokrotnie więcej niż roczny budżet PISF. Bezpośrednie straty państwa wyniosły w zeszłym roku 170-250 mln PLN, co stanowi równowartość 6-9 proc. budżetu Ministerstwa Kultury lub całość rocznego budżetu MK wydatkowaną na teatry. Ograniczenie piractwa mogłoby spowodować utworzenie dodatkowych 6000-6500 miejsc pracy.

„Głównym zadaniem Kreatywnej Polski jest aktywny udział w tworzeniu w Polsce warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych regulujących twórczość i przemysły kreatywne, ze świadomością, że każdy obywatel ma prawo cieszyć się z tożsamości narodowej, którą świat kreacji buduje dziś jak żaden inny” – głosi deklaracja programowa Stowarzyszenia. Wśród założycieli są reprezentanci kilkunastu związków i organizacji twórczych. W chwili, gdy składamy ten numer „Magazynu Filmowego” do druku, trwają przygotowania do pierwszego Walnego Zebrania Członków, które zrelacjonujemy w kolejnym numerze pisma.

Anna Wróblewska
Magazyn Filmowy SFP 34/2014
  31.07.2014
fot. Kuba Kiljan/SFP
Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji
ZASP - nowa nazwa, nowy zarząd, nowe wyzwania
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll