PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
Wydział Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTViT w Łodzi serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Production studies Europy Środkowo-Wschodniej” („Production Studies of Central and Eastern Europe”). Konferencja, wsparta przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich, odbędzie się w dniach 13-14 maja 2024 roku w Centrum Nowych Mediów w siedzibie Szkoły przy ul. Targowej 61/63.
Od dwóch dekad w piśmiennictwie filmowym Europy Środkowo-Wschodniej rozwija się nurt badawczy z zakresu kultury produkcji i rynku filmowego. Badacze, przede wszystkim z Czech, Polski oraz Węgier pracują w zespołach nad zagadnieniami dotyczącymi przeszłości i teraźniejszości rynków audiowizualnych w perspektywie porównawczej. Konferencja będzie okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku nurtu oraz nakreślenia planów na kolejną dekadę wspólnych działań. Jednym z pomysłów na najbliższą przyszłość jest stworzenie akademickiej sieci badawczej, skupiającej naukowców z około 10 ośrodków akademickich i współpracujących ze sobą od dekady. W konferencji wezmą udział badacze z PWSFTviT w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Karola w Pradze, FAMU oraz Eötvös Loránd University w Budapeszcie.


Merytorycznym celem międzynarodowej konferencji jest nakreślenie dynamicznego i wieloaspektowego obrazu kinematografii Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem przemian w warunkach postpandemii i gwałtownego postępu technologicznego.

WRÓB
Szkoła Filmowa w Łodzi
Ostatnia aktualizacja:  9.05.2024
Zobacz również
Jury 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego
Węgiel Film Festival. Studenci o swojej przyszłości
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll