PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Termin zgłoszenia upływa 7 maja.
Nowego dyrektora powołuje Minister na podstawie ocen wystawionych kandydatom przez komisję konkursową. 

Komisja ocenia kandydatów uwzględniając następujące kryteria: przygotowanie teoretyczne kandydata, w tym profil wykształcenia, wiedzę i doświadczenie kandydata w dziedzinie kinematografii; wiedzę z zakresu finansów publicznych, administracji oraz przepisów prawa w zakresie kinematografii; znajomość języków obcych i europejskiego modelu wspierania kultury filmowej oraz zagadnień międzynarodowej współpracy w dziedzinie kinematografii. Oceniona będzie również koncepcja rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Więcej informacji na stronie MKiDN.
LK
MKiDN
Ostatnia aktualizacja:  23.04.2024
Zobacz również
Przedstawiamy finalistów konkursu scenariuszowego Script Pro 2024
Jedziemy na Węgiel Film Festival: oto szczegóły programu
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll