PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
Niewystarczające przygotowanie warsztatowe, brak umiejętności pracy w zespole, nieznajomość realiów branży – to tylko niektóre z problemów, z jakimi borykają się firmy działające w obszarze animacji filmowej i efektów specjalnych, gdy szukają pracowników. Sytuację zmienić ma pierwsza w Polsce kompleksowa strategia edukacji dla animacji, która powstała z inicjatywy łódzkiej firmy MOMAKIN.
Dokument zaprezentowany 19 maja 2023 roku na Uniwersytecie Łódzkim będzie konsultowany podczas najważniejszych branżowych wydarzeń w Polsce, by finalnie stanowić podstawę do rozmów m.in. z ministerstwem edukacji i nauki na temat komplementarnego systemu szkolnictwa, w którym obok szkół artystycznych pojawią się ośrodki profesjonalizacyjne. W sektorze animacji i efektów specjalnych tkwi ogromny potencjał. To rosnący sektor gospodarki i szansa dla polskiej branży kreatywnej. Na przeszkodzie w jego rozwoju stoi często brak pracowników o praktycznych umiejętnościach zawodowych, ważnych z punktu widzenia przedsiębiorców tej branży. Do tego dochodzi niekorzystny wizerunek branży jako miejsca pracy, zorientowanie twórców na pracę indywidualną czy zbyt mała liczba dostępnych inicjatyw edukacyjnych.

 
Uczestnicy konferencji, materiały organizatora

– Młodym twórcom, którzy kończą szkoły artystyczne, brakuje często umiejętności warsztatowych czy pracy w zespole. To wynik pewnych rozbieżności między programem zajęć a potrzebami rynku pracy. Stąd pomysł na stworzenie ramy, która pozwoli określić kierunki dla komplementarnego rozwoju polskiej edukacji i pomoże usprawnić jej działanie – wyjaśnia Paulina Zacharek z MOMAKIN, pomysłodawczyni Strategii edukacji dla animacji.

Wspomniana luka między wiedzą wyniesioną z uczelni a potrzebami pracodawców to ogromna bolączka rynku pracy. W systemie edukacji brakuje wyposażenia studentów w konkretne umiejętności zawodowe, które są pożądane na rynku pracy. Stąd idea sfinansowanej ze środków norweskich i zainicjowanej przez MOMAKIN pierwszej kompleksowej krajowej strategii edukacji, która ma pokazać prawdziwy stan kształcenia zawodowego dla potrzeb animacji filmowej i efektów specjalnych. W przyszłości ma przynieść rozwiązania, które pomogą dostosować model przygotowania zawodowego do faktycznych potrzeb rynku i zwiększyć liczbę pracowników o konkretnych umiejętnościach, poszukiwanych przez krajowe i światowe studia.

To pierwszy tego typu dokument w Polsce, umożliwiający obiektywną, wszechstronną i dogłębną ocenę faktycznego stanu kształcenia zawodowego w branżach animacji filmowej i efektów specjalnych. Do udziału w opracowaniu dokumentu MOMAKIN zaprosił badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego, a także Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji i norweskie studio animacji Trollfilm.
– Dzięki zaproszeniu do rozmów różnych grup interesariuszy udało się zachować wielokierunkowe spojrzenie. Przeprowadzone przez nas badanie potwierdziło, że konieczny jest dalszy rozwój i doskonalenie kompetencji, których oczekują przedstawiciele branży. Kluczem do sukcesu będzie z pewnością zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem uczelni i przedsiębiorców – mówi prof. Piotr Sitarski, partner projektu z Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Uczestnicy konferencji, materiały organizatora
 
Głównym celem opracowanej strategii jest rozwój i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pracowników w branżach animacji filmowej i efektów specjalnych w Polsce, przez podniesienie jakości i stopnia dopasowania kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb branży. Określa ona uwarunkowania rozwojowe w zakresie kształcenia, wizji oraz cele strategiczne i operacyjne, a przede wszystkim wskazuje kierunki działań gwarantujących rozwój zawodowy pracowników z tej branży, w taki sposób, aby ich umiejętności zawodowe stanowiły odpowiedź na realne i aktualne potrzeby rynku pracy.

By usprawnić działanie i ułatwić rozwój branży konieczne będzie stworzenie sieci szkół kształcących w zakresie odpowiednich kompetencji. Potrzebny będzie też ośrodek, który będzie pomagać w szkoleniu kadry. Ważna będzie zmiana modelu nagród konkursowych, rozszerzona o nagrody zespołowe czy uwzględnienie umiejętności pracy zespołowej w edukacji pozaformalnej. A to tylko niektóre z wniosków płynących ze strategii.

Paulina Zacharek, Piotr Sitarski, materiały organizatora

Inicjatorem projektu jest MOMAKIN, partnerami są Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny oraz Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych, a także Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji (SPPA) i Trollfilm AS. Projekt „Opracowanie krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-2030" korzysta z dofinansowania o wartości 85 928,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.


WRÓB
Momakin
Ostatnia aktualizacja:  28.05.2023
Zobacz również
76.Cannes: „Diplodok” sprzedany do 40 krajów
Gwiazdorska obsada Grand Prix Komeda
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll