PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Związek Zawodowy Filmowców organizuje cieszące się dużym powodzeniem warsztaty Moniki Klonowskiej. „Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i przemocy emocjonalnej”. Szkolenia są odpowiedzią na zgłaszane do Związku przypadki mobbingu i przemocy szczególnie na planach filmowych.
Podczas warsztatów rozmawia się o mechanizmach prowadzących do zachowań przemocowych, o sygnałach ostrzegawczych, o metodach reagowania na przemoc i mobbing wobec siebie lub innych. Uczestnicy uczą się właściwych reakcji na sytuacje konfliktowe i jak wykorzystywać ich twórczy potencjał, a blokować niepożądane konsekwencje. A także, jak najlepiej zachować się w trudnych emocjonalnie sytuacjach, aby nie niszczyły nas ani innych.

Warsztaty są adresowane do członków oraz członkiń ZZF oraz organizacji partnerskich. Odbiorcy i odbiorczynie warsztatów nabędą praktyczne umiejętności rozpoznawania sygnałów alarmowych, symptomów zagrożenia mobbingiem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysów, stresu, zmęczenia na planie filmowym. Zyskają umiejętność rozróżniania, co może być przejawem mobbingu, a co nim nie jest.

Warsztaty są nieodpłatne, a każdy z uczestników otrzymuje certyfikat, poświadczający udział w szkoleniu.

Do wyboru jest jeden z terminów:                                                                                                                      
24 listopada - stacjonarnie
5 grudnia - stacjonarnie
8 grudnia - ONLINE
7 lutego - stacjonarnie
11 lutego (sobota) – stacjonarnie

Wszystkie z wyjątkiem onlineowego spotkania 8 grudnia odbywają się w trybie stacjonarnym w siedzibie Związku Zawodowego Filmowców w Warszawie przy ul. Puławskiej 61, pok. 213.                                        
Czas trwania: 17:00 – 20:00.Link do zapisu: https://filmowcy.art/warsztaty-antymobbingowe/
Przy zapisach prosimy o zaznaczenie opcji „Inne” i wpisanie nazwy Gildii/Stowarzyszenia
lub ”Jestem członkiem/członkinią organizacji partnerskiej ZZF”. Prosimy również o podanie telefonicznego i mailowego kontaktu do siebie (wysyłamy potwierdzenia spotkania). Zapraszamy wszystkich!

Warsztaty prowadzi Monika Klonowska, certyfikowana psycholożka z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w szkoleniach dla branży artystycznej. Prelegentka ma na koncie m.in. współpracę ze Szkołą Filmową w Łodzi, z Akademią Teatralną w Warszawie i Białymstoku, Akademiami Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wrocławiu i Bytomiu. Warsztaty współfinansowane przez  PISF.
WRÓB
Związek Zawodowy Filmowców
Ostatnia aktualizacja:  23.11.2022
Zobacz również
Znamy zwycięzców 16. Pięciu Smaków
SFPitch: poznajmy się na pitchingu SFP!
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll