PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  30.09.2022
30 września 2022 roku odbyło się wyborcze Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, podczas którego wybrano Prezeskę Izby oraz Zarząd na nową kadencję 2022-2025 r.
Nową Prezeską KIPA została Irena Strzałkowska, która funkcję objęła jednomyślną decyzją Walnego.
Wiceprezesami zostali: Zbigniew Domagalski (WFDiF) oraz Stanisław Zaborowski (Silver Frame).

Irena Strzałkowska i Alicja Grawon-Jaksik, fot. KIPA

Członkami Zarządu (w kolejności alfabetycznej): Piotr Belka (MTL Max Film), Małgorzata Domin (Domino Films), Iza Kiszka - Hoflik (IKH Pictures Production), Tomasz Morawski (HAKA Films), Paulina Zacharek (Momakin), Małgorzata Prociak (ZK Studio).Walne Zgromadzenie KIPA jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi w odniesieniu do sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności KIPA w latach 2019-2022 r.

Zebranie KIPA, fot. KIPAWRÓB
KIPA
Ostatnia aktualizacja:  3.10.2022
Zobacz również
fot. Michał Charyton/KIPA
W Warszawie odbyły się warsztaty SOFA
„Niebezpieczni dżentelmeni” filmem otwarcia 38. WFF
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll