PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Znakomite wieści płyną ze Szkoły Filmowej w Łodzi.
Kierunki Reżyseria oraz Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi zostały wyróżnione Certyfikatami Doskonałości Kształcenia w kategorii Doskonały Kierunek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA w kategorii Doskonały Kierunek otrzymało jedynie dziewięć kierunków wszystkich uczelni wyższych w Polsce.

W ramach kierunku Reżyseria w Szkole Filmowej w Łodzi funkcjonują trzy specjalności: Reżyseria Filmowa i Telewizyjna (studiuje 86 osób), Montaż Filmowy  (studiuje 66 osób) oraz Scenariopisarstwo (na dwóch stopniach studiuje 39 osób). Na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej studiuje 271 studentów na studiach  I i II  stopnia, a także 62 studentów studiów podyplomowych.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że wyróżnione certyfikatami kierunki studiów otrzymały pozytywną ocenę programową na sześć lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski w sprawie przyznania certyfikatów złożyli przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją zawartą w opinii zespołu.

fot. Szkoła Filmowa w Łodzi

WRÓB
PWSFTViT
Ostatnia aktualizacja:  25.09.2023
Zobacz również
Ewa Wiśniewska – Damą być!
Nowy Program Operacyjny PISF
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll