PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
SFP-ZAPA przyjmie w zarząd prawa ukraińskich twórców i zapewni im wynagrodzenia za eksploatację ich filmów. / SFP-ZAPA буде управляти правами українських кінематографістів і виплачувати винагороду за експлуатацію фільмів
W związku z trwającą wojną na Ukrainie SFP-ZAPA podejmie się inkasa i wypłaty wynagrodzeń dla ukraińskich twórców filmowych. Naszym celem jest wsparcie ukraińskich filmowców poprzez przyjęcie w zbiorowy zarząd ich praw autorskich i możliwie jak najszybsze przekazanie im należności za bieżącą eksploatację ich utworów zarówno w Polsce, jak i zagranicą.  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość bezpośredniego powierzenia praw ZAPA przez ukraińskich reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i innych współtwórców filmów.

Dzięki posiadanym umowom o reprezentacji z zagranicznymi organizacjami i przy wykorzystaniu własnego systemu informatycznego do podziału wynagrodzeń, SFP-ZAPA jest w stanie pozyskać i niezwłocznie przekazać ukraińskim twórcom tantiemy z krajów, w których aktualnie pokazywane są ich filmy.  Odbędzie się to na zasadzie pro bono, bez potrącenia żadnych dodatkowych kosztów.

Zaproponowaliśmy także współpracę ukraińskiej organizacji Cinema w zakresie ochrony jej członków i pozyskiwania na ich rzecz tantiem z zagranicy, szczególnie od tych zagranicznych organizacji, z którymi Cinema nie ma zawartych umów o reprezentacji. Zapraszamy wszystkich ukraińskich filmowców – zarówno zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w Cinema – do kontaktu.

Specjalnie dla Państwa uruchamiamy dedykowaną obsługę w języku ukraińskim i angielskim. Zainteresowani, którzy będą mogli się z nami skontaktować wszelkie szczegółowe informacje uzyskają pod numerem + 48 799 026 736.

***

Royalties for Ukraine

SFP-ZAPA shall manage rights of Ukrainian authors providing them with remuneration due to exploitation of their films.

Due to the ongoing war in Ukraine SFP-ZAPA will undertake to collect and pay remuneration to Ukrainian film authors. Our aim is to support Ukrainian filmmakers by covering within the collective management performed by our organisation their authors' copyright and transferring them as soon as possible any due payments for the current exploitation of their works both in Poland and abroad. We kindly inform you that Ukrainian directors, scriptwriters, directors of photography and other co-authors of films may entrust the rights directly to ZAPA.

With its representation agreements with foreign organizations and using its own IT distribution system, SFP-ZAPA is able to obtain and immediately pass on to Ukrainian authors royalties from the countries where Ukrainian films are currently being shown. This will be done pro bono, without any additional costs deducted.

We also offered the cooperation to the Ukrainian organization Cinema regarding their members rights’ protection and collections from abroad. This refers especially to possible royalties from foreign organizations, that Cinema has no representation agreements with. We invite all Ukrainian filmmakers, whether they are a member or a non-member of Cinema, to contact SFP-ZAPA.

Especially for You we are launching dedicated support in Ukrainian and English. Those interested who can reach us, please contact us at + 48 799 026 736.

***

Роялті для українських кінематографістів

SFP-ZAPA буде управляти правами українських кінематографістів і виплачувати винагороду за експлуатацію фільмів

Через вторгнення Росії в Україну та військовий стан в країні організація колективного управління правами SFP-ZAPA збиратиме та виплачуватиме винагороду українським кінематографістам. Наша мета підтримати українських авторів і - в рамках колективного управління, що здійснює наша організація – представляти їх авторські права і передавати їм будь-які належні платежі за поточну експлуатацію їхніх творів як у Польщі, так і за кордоном. Інформуємо українських режисерів, сценаристів, операторів-постановників та інших спів-авторів фільмів про можливість передавати права безпосередньо ZAPA.

Завдяки договорам з іншими організаціями колективного управління правами та користуючись власною системою розповсюдження роялті, SFP-ZAPA буде отримувати та передавати нашим українським колегам гонорари з країн, де демонструються українські фільми. Це буде зроблено pro bono, безкоштовно, без додаткових вирахуваннь .

SFP-ZAPA запропонувала співпрацю Всеукраїнській громадській організації «Сінема» щодо захисту прав авторів-членів «Сінема» та збору винагород з-за кордону. Це стосується в тому числі можливих роялті від організацій, з якими «Сінема» не має угод про представництво. Ми запрошуємо всіх українських кінематографістів, незалежно від того, чи є вони членами Всеукраїнської громадської організації «Cinema» чи ні, зв’язатися з SFP-ZAPA.

Cпеціально для вас ми створили лінію українською та англійською мовами для консультацій та обговорення можливої співпраці за номером + 48 799 026 736.
MR
SFP-ZAPA
Ostatnia aktualizacja:  31.03.2022
Zobacz również
Świat potrzebuje „Innych ludzi”
"Furioza" z Mateuszem Damięckim na VOD
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll