PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Szkoła Filmowa w Łodzi zaprasza na konferencję o sztuce montażu, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2021.
Montaż jest jednym z najbardziej kreatywnych etapów pracy nad filmem. Montażysta buduje strukturę filmu i ustala jego tempo. Wybierane przez niego ujęcia i sposoby ich połączeń tworzą nastrój, rozwijają akcję, nadają rytm, wyznaczają czas oraz przestrzeń filmu i kierują uwagą widza. Montaż określa znaczenie filmu i oddziałuje na emocjonalne i intelektualne reakcje widzów. Montażysta musi być więc twórczym narratorem, który rozumie emocje, strukturę opowieści, jej rytm oraz uwzględnia wszystkie techniczne aspekty produkcji. Ponadto, musi być gotowy na adaptację tradycyjnego języka kina do nowych form i kanałów dystrybucji, ze względu na stale zmieniające się media audiowizualne.Konferencja poświęcona będzie procesowi kształcenia montażysty filmowego. Celem spotkania będzie refleksja nad sposobem przekazywania wiedzy o sztuce montażu filmowego i informacjach, które powinny być przekazywane podczas procesu kształcenia. Kluczowe tematy warte dyskusji to filozofia nauczania, przygotowanie programu nauczania, metody szkoleniowe, dobre praktyki, mentoring i relacja uczeń-nauczyciel. Kolejnym ważnym elementem jest dostosowanie metod nauczania do ciągle zmieniającego się środowiska pracy montażystów.

Aby nadać kierunek dyskusji i uzyskać świeże spojrzenie, spotkanie skierowane jest do profesjonalnych montażystów filmowych i edukatorów oraz do specjalistów badających zastosowanie sztucznej inteligencji w montażu filmowym. Konferencja będzie okazją do konfrontacji różnych podejść do problemu, z którym każda z powyższych stron się musi zmierzyć: jakiego rodzaju informacji należy dostarczyć, aby wyjaśnić studentowi złożoność montażu filmowego.

Porównanie procesu uczenia się maszyn do uczących się ludzi wydaje się kontrowersyjne, ale może zaowocować refleksją nad podstawowymi zasadami.

Dyskusja powinna również dotyczyć pytania, czy szybko rozwijające się badania i rozwój automatycznych systemów montażowych są zagrożeniem czy szansą dla autorów filmowych? Czy twórczość wspomagana komputerowo zmieni opowiadanie historii filmowych i odbiór sztuki filmowej?
To są pytania, które powinni zadać sobie pedagodzy, aby pomóc studentom w odnalezieniu ich indywidualnej drogi twórczej w przyszłości. Dodatkowym celem konferencji jest dyskusja nad brakiem materiałów filmowych przeznaczonych do celów dydaktycznych. W związku z tym, podczas spotkania zostanie zaprezentowana idea otwartej bazy zasobów edukacyjnych, która zapewni swobodny dostęp do materiałów filmowych i dostarczy ćwiczeń montażowych przeznaczonych dla szkół filmowych lub w celu samokształcenia. Zalążek takiej bazy powstaje obecnie w ramach projektu Partnerstwa Strategicznego Erasmus+ pod nazwą "Open Innovative Resources for Filmmaking Education and Training" (OIRFET), który realizowany jest we współpracy ze Szkołą Filmową w Łodzi, FAMU w Czechach, ADU w Chorwacji i VŠMU ze Słowacji.

Konferencja będzie trwała dwa dni. Sesje przedpołudniowe będą składały się z wystąpień prelegentów i prezentacji, po których uczestnicy będą mogli przedyskutować z prowadzącymi poruszane zagadnienia w sposób bardziej szczegółowy. Sesje popołudniowe będą zaś dla uczestników okazją do pracy w małych grupach w celu wymiany dobrych praktyk i pomysłów związanych z nauczaniem i dostosowywaniem metod i filozofii nauczania do szybko zmieniającej się technologii. Podsumowania tych dyskusji zostaną przedstawione na końcowym spotkaniu plenarnym. Podczas sesji popołudniowych będzie również możliwość przetestowania prezentowanych rozwiązań technologicznych oraz otwartej bazy materiałów filmowych przeznaczonych do nauczania montażu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania zgłoszeń na 20-30 minutowe prezentacje panelowe dotyczące tematów wymienionych poniżej. Po każdej prezentacji odbędzie się 25 minutowa dyskusja.

Prosimy o dostarczenie abstraktów (max. 200 słów) oraz noty biograficznej (max. 50 słów).  
"Oczekujemy zgłoszeń od profesjonalistów filmowych i dydaktyków w zakresie montażu filmowego
i sztuki filmowej, naukowców, badaczy teorii filmu i mediów oraz specjalistów w dziedzinie AI
i technologii machine learning" - piszą organizatorzy.
 
ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: perfecteditor@filmschool.lodz.pl do 16 sierpnia 2021.  
Zachęcamy także do wysyłania propozycji potencjalnych prelegentów nienależących do GEECT/CILECT.  
UWAGA: Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.
TEMATY I IDEE:
NAUCZANIE MONTAŻU FILMOWEGO   
- filozofia nauczania;   
- kształtowanie programów nauczania;
- relacja student-mentor;  
- metody i praktyki nauczania;
- pomysły, metody i dobre praktyki w nauczaniu;   
- niedobór dydaktycznych materiałów filmowych.  
SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRZYSZŁOŚCI MONTAŻU FILMOWEGO     
- istniejące techniki i narzędzia sztucznej inteligencji stosowane w procesach postprodukcji filmowej (montaż, VFX, grading, sound design), możliwości i ograniczenia tych technologii;
- automatyczny montaż wideo, machine learning;
- kreatywny potencjał AI w branży filmowej, przełom w poszukiwaniach artystycznych inicjowany przez technologię AI;
- praktyczne, teoretyczne i filozoficzne implikacje rozwoju technologii AI w kinematografii;
- synergia między kreatywnością maszyn i ludzi;
- teoria sztuki cyfrowej.WRÓB
PWSFTviT
Ostatnia aktualizacja:  17.07.2021
Zobacz również
Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Andrzeja Kowalczyka
Wiemy, kto wygrał Doc Alliance Award
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll