PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Ponad 50 organizacji zrzeszających twórców różnych profesji, takich jak m.in. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ZAiKS, Izba Wydawców Prasy, Związek Zawodowy Muzyków, Gildia Reżyserów Polskich czy STOART, skierowało apel do przedstawicieli wszystkich opcji politycznych o poparcie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Pierwszy raz tak wiele organizacji ze świata kultury mówi jednym głosem.
Proponowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu projekt ustawy stwarza kilkudziesięciu profesjom i kilkudziesięciu tysiącom ludzi polskiej kultury godne warunki do życia i pracy, a także daje polskiej kulturze realne wsparcie i równe szanse w konkurowaniu na międzynarodowej scenie. Polscy twórcy tracą co roku miliony euro z powodu anachronicznych przepisów dotyczących opłaty reprograficznej. Niemieccy artyści otrzymują rocznie ponad 330 mln euro rekompensaty, francuscy 277 mln euro, podczas gdy w Polsce jest to zaledwie 1,6 mln euro.

Projekt ustawy, który powstał przy ścisłej współpracy resortu kultury ze środowiskami twórców, to efekt kilku lat wewnętrznych dyskusji i współpracy ponad podziałami. Polska jest jednym z ostatnich krajów w Europie, w których branża technologiczna zarabia na dozwolonym używaniu treści, nie płacąc przy tym odpowiedniej rekompensaty ich twórcom.

Dyskusja o relacjach kultury i sektora technologicznego, który rozwija się dzięki dziełom artystów, toczy się od lat nie tylko w Polsce. Ostatnio przyłączyły się do niej także gwiazdy brytyjskiego kina, takie jak choćby znana z serialu „The Crown” Olivia Colman, postulując nałożenie w Wielkiej Brytanii odpowiednika opłaty reprograficznej na sprzedaż urządzeń, takich jak m.in. telefony komórkowe i laptopy.

***

Warszawa, 15 lipca 2021 r.

APEL ŚRODOWISK KREATYWNYCH W SPRAWIE SYSTEMU WSPARCIA ARTYSTÓW ZAWODOWYCH

Polskie środowiska kreatywne, ponad wszelkimi podziałami, zdecydowanie popierają działania zmierzające do zbudowania kompleksowego systemu wsparcia artystów zawodowych. Na ustawę o uprawnieniach artysty zawodowego przygotowywaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu polska branża kreatywna czeka niecierpliwie od kilkunastu lat. Pandemia pokazała, że nie ma czasu do stracenia.

Jednogłośnie apelujemy o uwzględnienie w systemie rekompensaty reprograficznej także smartfonów. To właśnie one są dziś osobistymi centrami kultury i symboliczna opłata od nich powinna stanowić podstawę systemu wsparcia dla artystów. Nie rozumiemy, dlaczego Polska miałaby nie wprowadzić takiej opłaty w minimalnej wysokości, zgodnie z rozwiązaniami obowiązującymi w zdecydowanej większości państw w Europie.

Dla porównania przedstawiamy kwoty rekompensaty reprograficznej w innych krajach*.

Te liczby mówią same za siebie.
332 mln euro – Niemcy
277 mln euro – Francja
127 mln euro – Włochy
27 mln euro – Węgry
1,6 mln euro – Polska

*dane za 2018 rok, dot. urządzeń audio i wideo, więcej informacji na www.artystazawodowy.pl

Wierzymy, że politycy rozumieją rolę i potrzeby polskiej kultury i apelujemy do nich o poparcie dla kompletnego systemu rekompensat i wsparcia dla artystów. Producenci i hurtownicy elektroniki nie zaprzestali torpedowania projektu ustawy, a artyści są teraz atakowani ze zwielokrotnioną mocą. Czujemy się zastraszani. Mało kto ma w tej chwili odwagę wypowiadać się publicznie w kwestii wsparcia dla kultury. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ten hejt jest w dużej mierze sztucznie podsycany i na szczęście nie jest to głos polskiego społeczeństwa.

Poparcie dla systemu wsparcia artystów szybko ukróci tę nagonkę. I o to poparcie apelujemy. W tej sprawie mówimy jednym głosem, niezależnie od osobistych sympatii politycznych: zarówno ustawa, jak i kompleksowa aktualizacja rekompensaty reprograficznej są bardzo potrzebne i wyczekiwane od lat. Dodatkowo polski projekt ustawy jako jedyny w Europie jest wyrazem solidarnościowej postawy artystów wobec części środowiska znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji.

Wiemy, że w żadnym kraju opłata nie została w zauważalnym stopniu przerzucona na konsumentów. Firmy zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach UE, mają możliwość odliczenia jej od swoich wielkich zysków. Dziękujemy Ministerstwu Kultury oraz tym politykom, którzy w debacie publicznej stawiają czoło pełnym hipokryzji argumentom przeciwników polskiej kultury. Wspólnie pokażmy młodemu pokoleniu, że wybranie drogi twórczej nie jest skazywaniem się na życie bez podstawowych zabezpieczeń.

LISTA SYGNATARIUSZY:

1.    Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Jacek Bromski, Prezes
2.    Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – Janusz Fogler, Przewodniczący Zarządu
3.    Izba Wydawców Prasy – Bogusław Chrabota, Prezes; Marek Frąckowiak, Dyrektor Generalny
4.    Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) – Janusz Janowski, Prezes
5.    Związek Literatów Polskich – Marek Wawrzkiewicz, Prezes
6.    Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska – Barbara Jóźwiak, Prezes Zarządu
7.    Balet Cracovia Danza – Romana Agnel, Dyrektor Naczelny i Artystyczny
8.    Teatr Muzyczny w Poznaniu – Przemysław Kieliszewski, Dyrektor
9.    Stowarzyszenie Animatorów Kultury Forum Kraków – Anna Michalak, Prezeska Stowarzyszenia
10.    Gildia Montażu i Postprodukcji GMP – Marcin Konarzewski, Przewodniczący
11.    Gildia Scenarzystów Polskich – Ilona Łepkowska, Przewodnicząca Zarządu
12.    Goyki3 Art Inkubator – Joanna Cichocka-Gula, Dyrektor
13.    Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) – Alicja Grawon-Jaksik, Prezes Izby
14.    Fundacja Teatr PAPAHEMA – Mateusz Trzmiel, Prezes Zarządu
15.    Polskie Stowarzyszenie Jazzowe – Mariusz Bogdanowicz, Prezes
16.    Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych – Wojciech Dudzik, Prezes Zarządu
17.    Alians Niezależnych Producentów Muzycznych – Andrzej Dąbrowski, Przewodniczący
18.    Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Anna Weronika Brzezińska, Prezeska
19.    Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (PTMW) – Maciej Żółtowski, Prezes Zarządu
20.    Polunima. Polski Ośrodek Lalkarski – Jacek Malinowski, Prezydent
21.    Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych PSC – Piotr Śliskowski, Prezes
22.    Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL – Maciej Hoffman, Prezes Zarządu
23.    Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP – Ryszard Poznakowski, Przewodniczący Zarządu
24.    Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów – Paweł Szkotak, Prezes
25.    Stowarzyszenie Kobiet Filmowców – Barbara Białowąs, Prezeska Zarządu
26.    Stowarzyszenie Montażystów Polskich – Jarosław Barzan, Prezes Zarządu
27.    Stowarzyszenie Muzyków Ludowych – Jan S. Prządka, Prezes Zarządu
28.    Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków SPAM – Ryszard Cieśla, Prezes
29.    Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Waldemar Majcher, Prezes
30.    Unia Teatrów Polskich – Maciej Englert, Prezes
31.    Unia Teatrów Niezależnych – Maria Seweryn, Prezes
32.    Związek Polskich Artystów Fotografików – Jolanta Rycerska, Prezes
33.    Zrzeszenie Filharmonii Polskich – Jacek Rogala, Przewodniczący Zarządu
34.    Związek Kompozytorów Polskich – Mieczysław Kominek, Prezes
35.    Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR – Jerzy Mamcarz, Prezes
36.    Związek Zawodowy Aktorów Polskich (ZZAP) – Maksymilian Rogacki, Przewodniczący
37.    Związek Zawodowy Muzyków RP – Wanda Kwietniewska, Przewodnicząca
38.    Stowarzyszenie Architektów Polskich – Bohdan Lisowski, Prezes
39.    Związek Artystów Wykonawców STOART – Jan Drozdowski, Przewodniczący Zarządu
40.    Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Anna Nasiłowska, Prezes
41.    Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich – Tomasz Grewiński, Prezes Rady
42.    Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury STL – Rafał Lisowski, Prezes
43.    Forum Środowisk Sztuki Tańca    - Maciej Kuźmiński, Członek Zarządu
44.    Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych – Lidia Duda, Przewodnicząca
45.    Mazowiecka Izba Architektów – Robert Szumielewicz, Przewodniczący Rady Okręgowej
46.    Gildia Reżyserów Polskich – Magdalena Lankosz, Dyrektorka
47.    Polska Gildia Producentów – Agata Szymańska, Członkini Zarządu
48.    Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) – Andrzej Puczyński, Przewodniczący Zarządu
49.    Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS – prof. dr hab. Dorota Ilczuk, Kierownik Centrum
50.    Polska Rada Muzyczna – Artur Szklener, Prezes
51.    Fundacja Sztukmistrze – Joanna Reczek-Szwed, Prezeska Zarządu
52.    Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA) – Dominik Skoczek, Dyrektor
53.    Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Krzysztof Szuster, Prezes Zarządu Głównego

gw
ZAPA
Ostatnia aktualizacja:  15.07.2021
Zobacz również
fot. Canva
Rząd przyjął projekt ustawy implementującej dyrektywę o audiowizualnych usługach
Filmy zakwalifikowane do konkursu 9. ZFF „Spotkania z historią”
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll