PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  1.05.2021
Wieczorem 30 kwietnia 2021 roku na profilu Facebookowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ukazało się oświadczenie dyrektora w PISF w sprawie spowodowanych pandemią zmian w Programach Operacyjnych oraz o terminie otwarcia kin.
Szanowni Państwo,

              w dniu 4 maja br. Polski Instytut Sztuki Filmowej wystąpi do Rady Instytutu z wnioskiem o zatwierdzenie zmian w Programach Operacyjnych na 2021 rok, w zakresie PO Produkcja Filmowa Priorytety XII, XIII oraz PO Rozwój Kin Priorytet III (tj. tzw. Programy Pomocowe PISF).
              Zmiany dotyczyć będą wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków pokrywanych z dofinansowania do dnia 31 sierpnia br. Dla Priorytetu Dystrybucja Filmowa oznacza to również konieczność zrealizowania wymaganej liczby min. 300 seansów w wyżej wymienionym terminie. Uaktualnienie będzie możliwe dzięki autopoprawce Rządu do „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. Wypłaty środków dla beneficjentów będą uzależnione od przyjęcia przez Sejm RP ww. ustawy.
              Równocześnie wzywam podmioty, które złożyły wnioski w ramach priorytetu Dystrybucja Filmowa o przedłożenie uaktualnionych harmonogramów oraz pozostałych założeń przedsięwzięcia.  
              Niestety w przedmiocie otwarcia kin, wydaje się mało prawdopodobny termin wcześniejszy niż  zakładany koniec maja.

Radosław Śmigulski
Dyrektor PISF
WRÓB
PISF
Ostatnia aktualizacja:  1.05.2021
Zobacz również
Komedia "Druga połowa" w kinach od 29 maja
Michała Kwiecińskiego chemia z kinem
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll