PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
20 kwietnia obchodzi urodziny Irena Strzałkowska – znakomita producentka, wiceprezeska Zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA), wieloletnia członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Irena Strzałkowska z urodzenia jest lublinianką, z wyboru – warszawianką. Ukończyła ekonomię w stołecznej Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS). W latach 1974-1981 pracowała w Paryżu jako attaché w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UNESCO. Następnie trafiła do Biura Komitetu Kinematografii, gdzie pełniła funkcję wicedyrektorki Departamentu Organizacyjno-Prawnego, odpowiedzialnej za promocję polskiego filmu za granicą.

W lipcu 1990 roku związała się ze słynnym Studiem Filmowym „Tor”, prowadzonym przez Krzysztofa Zanussiego. Została jego zastępczynią ds. promocji i rozpowszechniania w kraju i za granicą. Równolegle – od roku 1991 – działała, i to niezwykle skutecznie, w funkcjonującym pod auspicjami Rady Europy – Funduszu Eurimages.

To dzięki europejskiemu wsparciu finansowemu wywalczonemu przez Strzałkowską mogły powstać tak znakomite filmy, jak. m.in. „Ida” i „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego, „Essential Killing” i „11 minut” Jerzego Skolimowskiego, „Pokot” Agnieszki Holland”, „Imagine” Andrzeja Jakimowskiego, „Pomiędzy słowami” Urszuli Antoniak, „Fuga” Agnieszki Smoczyńskiej i wiele innych równie udanych tytułów, które w ostatnich latach przyniosły tak wiele splendoru naszej kinematografii.

Pięknie, a zarazem jakże trafnie o Irenie Strzałkowskiej napisał przed kilkoma laty na łamach portalu Presto – w cyklu „Królowe kina” – Łukasz Maciejewski: „Mówienie o Irenie »szara eminencja polskiego kina« nie ma sensu. Była i jest zbyt wyrazistą postacią, żeby jakiekolwiek szarości mogły się z nią kojarzyć. Jeżeli już, to raczej kolor”.
Jerzy Armata
SFP
Ostatnia aktualizacja:  19.04.2021
Zobacz również
fot. Kuźnia Zdjęć/SFP
Plakat Kina na Granicy - Wyszehradzkie komety
Przedłużony termin naboru prac do Script Pro 2021
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll