PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
W imieniu Członków Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich wyrażamy swój sprzeciw wobec praktyk przemocowych w szkołach o profilu artystycznym, filmowym i teatralnym – czytamy w oświadczeniu młodych filmowców.
W imieniu Członków Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich wyrażamy swój sprzeciw wobec praktyk przemocowych w szkołach o profilu artystycznym, filmowym i teatralnym, oraz bezwarunkowe poparcie dla inicjatyw mających na celu wyjaśnienie zarzutów dotyczących nadużyć oraz przemocy psychicznej i fizycznej wykładowców wobec studentek i studentów.

Szkoła artystyczna, z założenia powinna być miejscem wsparcia ze strony kadry profesorskiej. Nie ma w niej miejsca dla prześladowania i traumatyzowania studentów. Dlatego każdy z ujawnionych w ostatnich tygodniach przypadków i te które były zgłaszane wielokrotnie do władz uczelni we wcześniejszych latach muszą zostać rzetelnie zbadane przez organy niezależne od władz poszczególnych instytucji.

Uważamy, że w szkołach, wobec których pojawiły się publiczne zarzuty powinny zostać powołane zewnętrzne komisje w celu niezawisłego wyjaśnienia zgłoszonych spraw, jako początku drogi do systemowej ochrony ofiar przemocy i ukrócenia złych praktyk. Wymagać to będzie także, w uzasadnionych wypadkach, zgłoszenia spraw noszących znamiona przestępstwa organom ścigania.

W skład komisji wyjaśniających powinni wejść zewnętrzni eksperci mających doświadczenie w zwalczaniu mobbingu i przemocy.

Uważamy też, za niezbędne opracowanie i egzekwowanie kodeksu praktyk nauczania w artystycznych szkołach, który chroniłby potencjalne ofiary nadużyć tak by nigdy nie poczuły się bezsilne i pozbawione wsparcia. Standardem powinna być również trzeźwość wykładowców w trakcie prowadzenia zajęć. Z doświadczenia wielu członków Koła Młodych wiemy, jak często praktyka była dalece rozbieżna z tymi fundamentalnymi normami obowiązującymi w życiu społecznym.

Zwracamy także uwagę, że zgłaszane coraz częściej sytuacje mają miejsce już w wielu instytucjach co dosadnie mówi o skali problemu.

Dlatego apelujemy do władz wszystkich Instytucji Szkolnictwa Artystycznego, co do których prawidłowego działania pojawiły się, bądź pojawią wątpliwości o niezwłoczne podjęcie działań wyjaśniających i wdrożenie odpowiednich procedur tak by nie dopuścić do podobnych sytuacji w przyszłości. Wierzymy, że to znacząco podniesie poziom nauczania i komfort studiowania, co przełoży się na jeszcze większe osiągnięcia absolwentów tych uczelni.

Na koniec zwracamy się do każdej z poszkodowanych osób - możecie liczyć na nasze wsparcie, nigdy nie będziecie musieli już iść sami.

Zarząd Koła Młodych
Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Michał  Szcześniak - Przewodniczący
Jakub Pączek - Wiceprzewodniczący
Krzysztof Kwiatkowski - Sekretarz
Karolina Bielawska
Julia Ruszkiewicz
Magdalena Tomanek
Weronika Czołnowska
Krzysztof Kasior
gw
Koło Młodych SFP
Ostatnia aktualizacja:  8.04.2021
Zobacz również
fot. Canva
Andrzej Czulda – wierny Łodzi
Biuro SFP nieczynne do 18 kwietnia
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll