PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  23.03.2021
148,4 mln zł to skala dotychczasowej pomocy udzielonej przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich w związku z pandemią COVID-19. To jedno z największych wsparć ofiarowanych przez organizacje twórcze swoim członkom. - Nie wiem jak długo ta zaraza będzie uprzykrzać nam życie. Mogę jednak obiecać, że tak długo jak będzie to potrzebne, będę robił wszystko żeby udzielić pomocy każdemu, kto z powodu pandemii znalazł się w trudnej sytuacji - mówi Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Pomoc udzielona przez SFP podczas pierwszego roku pandemii COVID-19 trafiła do filmowców należących do SFP oraz autorów i producentów, którzy powierzyli swoje prawa SFP-ZAPA – organizacji zbiorowego zarządzania należącej do SFP. Tak ogromna skala pomocy była możliwie właśnie dzięki niezwykłej mobilizacji Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA). W obliczu pandemii koronawirusa podjęto niemal wszystkie możliwe i dostępne środki by maksymalnie wesprzeć twórców i producentów w tym trudnym czasie. W efekcie tych działań udało się przekazać na konta uprawnionych rekordową w historii SFP-ZAPA kwotę 146,8 mln zł! Jest to historyczny wynik a przyrównując to do roku 2019 oznacza wzrost łącznej kwoty przekazanych tantiem o ponad 30 procent. Na ten wynik złożył się cały szereg dodatkowych działań podjętych przez organizację w trakcie trwania pandemii. Do najważniejszych zaliczyć należy przede wszystkim:

Umożliwienie autorom, którzy powierzyli swoje prawa w SFP-ZAPA podejmowania zaliczek socjalnych na poczet przyszłych tantiem z terminem rozpoczęcia spłaty dopiero od roku 2022. Procedura przyznawania i podejmowania zaliczek była bardzo prosta i co najważniejsze odbywała się w pełni drogą elektroniczną. Dzięki temu rozwiązaniu autorzy mogli uzyskać doraźną pomoc już w pierwszej fazie pandemii. Zaliczki specjalne (socjalne) pobrane przez autorów w 2020 roku wyniosły: 1,2 mln zł Zaliczki regulaminowe (wraz z dodatkiem przyznanym przez prezesa Jacka Bromskiego) pobrane przez autorów w 2020 roku wyniosły: 6,5 mln zł.

Po raz pierwszy w historii SFP-ZAPA umożliwiono zrzeszonym w niej producentom podjęcia zaliczek na poczet przyszłych tantiem z tytułu reemisji. Podobnie jak w przypadku autorów procedura podjęcia zaliczki została maksymalnie uproszczona. W rezultacie na konta producentów już w kwietniu 2020 roku trafiło 4,6 mln zł.

Łącznie kwota zaliczek regulaminowych i specjalnych (socjalnych) dla autorów i producentów wyniosła 12,3 mln zł. Podjęta została przy tym decyzja, by odroczyć terminem rozpoczęcia spłaty zaliczek specjalnych dopiero od początku 2022 r.

Przyśpieszenie wypłat standardowych. Odpowiednio do sytuacji, przeorganizowano prace poszczególnych działów w SFP-ZAPA, tak by wszystkie siły skierować na skrócenie terminów realizacji repartycji. Efekt? Pierwsze wypłaty (za II półrocze 2019 roku) rozpoczęto w połowie kwietnia ub.r., czyli ponad dwa miesiące przed planowanym terminem. Biorąc pod uwagę liczbę użytkowników i repartycji koniecznych do wykonania był to ogromny sukces całego zespołu, który przeniósł się bezpośrednio na realną korzyść dla uprawnionych. Co istotne, nawet w przypadku repartycji dla producentów, które wykonywane są przez partnera zagranicznego – AGICOA, udało się wynegocjować zmiany przyśpieszające proces podziału należności. W rezultacie polscy producenci otrzymali pieniądze już w połowie czerwca, czyli półtora miesiąca wcześniej niż miało to miejsce w latach ubiegłych.

Uproszczenie wszelkich procedur dokumentowych w SFP-ZAPA. Formalności takie jak składanie podań o zaliczki czy przekazywanie umów powierzenia praw w zarząd zostały w pełni  zdigitalizowane. Spotkało się to z dużym uznaniem ze strony uprawnionych. Aktualnie w SFP-ZAPA prowadzone są prace nad metodami wdrożenia tych rozwiązań na stałe przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.

Podjęcie przez Radę Administracyjną SFP-ZAPA decyzji o uwolnieniu kwot uznanych za niepodlegające podziałowi. Dzięki tej decyzji na konta uprawnionych trafiły dodatkowe niemal 9 mln zł. Środki te w przyszłości będą dysponowane zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków SFP, które z powodu pandemii nie mogło się odbyć w roku 2020.

Dzięki silnej pozycji w Radzie Dyrektorów AGICOA, która decyduje o sposobie repartycji środków uzyskanych dla producentów z reemisji, SFP-ZAPA udało się nakłonić partnerów do uruchomienia specjalnych rezerw, dzięki którym na konta polskich producentów trafiło dodatkowe kilkaset tysięcy złotych.

Dodatkowo w grudniu ub. r., Rada Administracyjna SFP-ZAPA podjęła decyzję, by w ramach pomocy finansowej przekazać dodatkowe kwoty z rozwiązanych rezerw autorom i producentom, którzy powierzyli SFP-ZAPA prawa do zbiorowego zarządzania. Łączna kwota dodatkowego wsparcia z tego tytułu wyniosła 11,6 mln zł.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich udzieliło wsparcia w wysokości 1,6 mln zł. Na kwotę tę składa się ponad 41 tys. obiadów przygotowanych do tej pory przez należącą do SFP restaurację Cinema Paradiso i dostarczonych do członków SFP. Warto dodać, że w wyjątkowych sytuacjach pracownicy biura SFP pomagają także członkom w zakupie leków czy wyręczają ich w drobnych zakupach spożywczych. Środki zostały również przekazane na specjalne zapomogi dla zrzeszonych w SFP filmowców. Pomocą zostali objęci także najmłodsi przedstawiciele środowiska filmowego w ramach programu „Systemu wsparcia Członków Koła Młodych SFP”. SFP przekazało również środki na prowadzony przez PISF program „Stypendia dla twórców filmowych”.

www.sfp.org.pl/SFPpomaga
#SFPpomaga

Najnowsze informacje:

gw
SFP/SFP-ZAPA
Ostatnia aktualizacja:  6.04.2021
Zobacz również
fot. Borys Skrzyński/SFP
Netflix zapowiada nowe filmy i seriale
Przedstawiamy wykładowców 7. edycji programu „MASTERCLASS - Szkoła Filmowania”
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll