PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
22 października 2020 roku, po trwającym ponad 6 lat procesie sądowym, Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok zobowiązujący największego operatora kablowego w Polsce - Vectra S.A. - do dopłaty kilkunastu milionów złotych, tytułem wyrównania wynagrodzenia autorskiego za reemisję utworów audiowizualnych w okresie od listopada 2013 roku do maja 2015 roku. Dodatkowo spółka została zobowiązana do zapłaty wielomilionowych odsetek oraz pokrycia kosztów procesu.
Telekomunikacyjny gigant pomimo podpisania z SFP-ZAPA umowy licencji na reemisję utworów audiowizualnych, oczekiwał stosowania preferencyjnych zasad rozliczeń opłaty licencyjnej. Arbitralnie, wbrew warunkom ww. umowy, zaczął wyłączać z podstawy rozliczeń z organizacją znaczącą część wpływów z tytułu reemisji.

Pomimo podjęcia przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich wielu prób polubownego zakończenia sporu, operator odmawiał rozliczenia z SFP-ZAPA cyklicznych opłat uzyskiwanych od abonentów z tytułu tzw. dostępu do sieci (opłat infrastrukturalnych). Ze względu na fakt, iż było to sprzeczne z warunkami umowy licencyjnej oraz z powszechną praktyką rynkową, SFP-ZAPA, mając na względzie zasadę równego traktowania wszystkich użytkowników, wytoczyło użytkownikowi powództwo sądowe.

Postępowanie toczyło się równolegle w dwóch obszarach – roszczenia o udzielenie informacji oraz roszczenia o dopłatę wynagrodzenia. W pierwszym z nich postępowanie zakończyło się w pełni korzystnym dla SFP-ZAPA prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ze stycznia 2017 roku. Sąd, wyrażając swoją wątpliwość co do rzetelności danych przekazywanych przez Vectra S.A., zobowiązał operatora do udostępnienia SFP-ZAPA szeregu dokumentów finansowych. Audyt finansowy, który został przeprowadzany przez Stowarzyszenie w siedzibie operatora, potwierdził, iż znacząca część wpływów uzyskanych z tytułu reemisji programów telewizyjnych nie była wykazywana w raportach przekazywanych do Stowarzyszenia. Przez kolejne 3 lata toczyło się postępowanie w części dotyczącej zapłaty. Spółka odnotowująca corocznie kilkusetmilionowe wpływy z tytułu świadczenia usług telewizyjnych, posiłkując się prywatnymi opiniami firm audytorskich, wbrew woli Stowarzyszenia, nieustannie zaniżała podstawę rozliczeń ugruntowaną kilkunastoletnią praktyką umowną. Jednak podobnie jak w postępowaniu o udzielenie informacji, tak i w tym przypadku, Sądy obu instancji nie przychyliły się do stanowiska operatora. Uznały dokonywane przez Vectra S.A. wyłączenia z podstawy rozliczeń za całkowicie niezasadne, nakazując wyrównanie zaległości.

Wyrok skomentował dyrektor SFP-ZAPA Dominik Skoczek: Zbiorowy zarząd prawami autorskimi to ciągła walka o prawa twórców i producentów. Czasami aż trudno uwierzyć, że nie wystarczają precyzyjne regulacje ustawowe, wygrana w kilkudziesięciu procesach sądowych z operatorami kablowymi, zatwierdzone prawomocnie tabele wynagrodzeń na reemisję utworów audiowizualnych. Nadal zdarzają się operatorzy, którzy mając zawarte umowy z SFP-ZAPA, próbują uniknąć zapłaty pełnej kwoty należnej twórcom i producentom. Musimy ich kontrolować, audytować, sprawdzać faktyczne wpływy, następnie pozywać i w sądach dochodzić różnicy. Wygrana z Vectra S.A. – największym obecnie operatorem kablowym w Polsce – powinna być przestrogą dla innych operatorów, którzy zaniżają dane będące podstawą rozliczeń z SFP-ZAPA. Zasądzona kwota obejmuje półtoraroczny okres zmniejszania wpływów przez operatora. W kolejnych okresach ta praktyka nie uległa zmianie, dlatego objęte są one kolejnymi pozwami. Chciałbym wierzyć, że ten wyrok skłoni Vectra S.A. oraz innych operatorów kablowych zaniżających dane o swoich wpływach do polubownego zakończenia sporów z SFP-ZAPA.

Niniejsze orzeczenie stanowi ostateczne potwierdzenie słuszności stanowiska SFP-ZAPA, iż wszystkie wpływy uzyskiwane przez operatorów z tytułu świadczenia usług reemisji programów telewizyjnych, w tym z tzw. opłat infrastrukturalnych, powinny być zaliczane do podstawy rozliczeń opłat licencyjnych. Bez znaczenia przy tym pozostaje to, czy operator decyduje się wyodrębniać jakąś część ww. wpływów z abonamentu opłacanego przez jego klientów.
Bartosz Paciorek
ZAPA
Ostatnia aktualizacja:  7.11.2020
Zobacz również
fot. TPHeinz
Cinemaforum. Kina i online - przelotny romans czy stały związek?
18. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej online
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll