PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Dolnośląskie Centrum Filmowe rozstrzygnęło w dniu 29 października 2020 tegoroczną edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Dofinansowanie otrzymały 4 filmy – 2 fabularne oraz 2 dokumentalne.
Filmy fabularne:
Tak ma być, reż. Łukasz Grzegorzek (Koskino) – 220 000 zł
Sonata, reż. Bartosz Blaschke (Mediabrigade) – 165 000 zł

Filmy dokumentalne:
Ostatnia wyprawa, reż. Eliza Kubarska (Braidmade) – 70 000 zł
Sztuka Natalii LL, reż. Andrzej Sapija (Kamerovid) – 45 000 zł

Na XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 27 projektów: 13 projektów filmów fabularnych, 10 projektów dokumentalnych i 4 projekty animowane. Na etapie oceny formalnej wniosków 1 projekt został odrzucony z uwagi na niespełnianie wymogów regulaminu. 7 wniosków zostało wycofanych z konkursu przez producentów. Do oceny eksperckiej zostało skierowanych 19 projektów (9 fabularnych, 7 dokumentalnych, 3 animowane). Na etapie oceny eksperckiej 3 projekty nie otrzymały minimum kwalifikacyjnego, a 2 zostały wycofane przez producentów. W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości łącznie ponad 6 000 000 zł.

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem dolnośląskich firm w produkcji, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.


W XIV edycji konkursu projekty oceniane były merytorycznie w 3 zespołach eksperckich:
filmy fabularne: Irena Strzałkowska, Anna Wydra, Kamil Przełęcki (dodatkowo ocena ekonomiczna)
filmy dokumentalne: Maria Zmarz-Koczanowicz, Arkadiusz Wojnarowski (dodatkowo ocena ekonomiczna)
filmy animowane: Magdalena Bargieł, Jarosław Sawko (dodatkowo ocena ekonomiczna)

Komisja Konkursowa obradowała 29 października 2020 roku w składzie: Jarosław Perduta (Dolnośląskie Centrum Filmowe, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Marta Libner-Zoniuk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia), Anna Tatarska (Urząd Miejski Wrocławia). Budżet tegorocznej edycji wyniósł  500 000 zł przekazanych przez Miasto Wrocław. Koproducentem dofinansowanych filmów będzie Dolnośląskie Centrum Filmowe, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl i www.dcf.wroclaw.pl.
MM
DCF
Ostatnia aktualizacja:  30.10.2020
Zobacz również
Pokazy specjalne na EnergaCAMERIMAGE 2020
Premiera filmu "Czarny młyn" Mariusza Paleja na 38. festiwalu Ale Kino!
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll