PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Debata z okazji 25-lecia działalności SFP-ZAPA "Stowarzyszenie Filmowców Polskich wspiera młodych twórców" była idealnym czasem do rozmowy o historii Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, tantiemach, prawie autorskim i działalności Studia Munka.

Gośćmi spotkania byli: Prezes SFP Jacek Bromski, Dyrektor SFP-ZAPA Dominik Skoczek, Dyrektor Artystyczny Studia Munka Jerzy Kapuściński oraz Przewodniczący Koła Młodych Michał Szcześniak. Debatę poprowadził Max Cegielski. Zebrani opowiadali o perspektywach dla młodych filmowców. „To już kolejne pokolenie dołącza do naszej branży. 25 lat temu stworzyliśmy dla Was ZAPA. Stało się to dzięki solidarności filmowców” - mówił Jacek Bromski. Według Dominika Skoczka sukces organizacji jest niebywały.  ZAPA odpowiada za 90 % wpływów całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wpływy są dzielone pomiędzy producentów i autorów. Katalog uprawnionych jest szeroki, co jest wyjątkowe na tle organizacji z całego świata.Ryszard Kirejczyk, Jacek Bromski, Dominik Skoczek, fot. Tomasz Majewski/CK 105


Dominik Skoczek przypomniał o najważniejszych rodzach działalności SFP-ZAPA, wymieniając:


· negocjowanie umów z użytkownikami dzieł audiowizualnych (nadawcy telewizyjni, operatorzy kablowi, właściciele kin, platformy cyfrowe, dystrybutorzy, portale internetowe, sieci hoteli itp.)

· występowanie do ministra właściwego do spraw kultury i innych organów władzy państwowej w sprawach istotnych w zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi do dzieł audiowizualnych,

· negocjowanie umów z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządu,

· inicjowanie i nadzorowanie postępowań sądowych o wypłatę wynagrodzeń dla podmiotów reprezentowanych przez SFP-ZAPA,

· przygotowywanie regulaminów repartycji wynagrodzeń, wykonywanie repartycji i wypłat dla uprawnionych,

· monitoring wykorzystywania dzieł audiowizualnych i sprawdzanie prawidłowości wpłat dokonywanych przez użytkowników,

· przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności organizacji zbiorowego zarządu dla ministra właściwego do spraw kultury.

 

Max Cegielski, Dominik Skoczek, fot. Tomasz Majewski/CK 105


Druga część dyskusji skupiła się na tantiemach oraz korzyściach opłat z czystych. Konieczność przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych narzuca europejska dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym z 2019, potraktowana przez władze, najkrócej mówiąc, bez zachwytu. Implementacja dyrektywy jest bardzo ważna, prawo nie nadąża za rzeczywistością. Eksploatacja utworów w internecie jest coraz szersza, tymczasem twórcy pozostają bez należnych im wynagrodzeń.Dyrektywa przewiduje, że odpowiednie uregulowania prawne muszą zostać wprowadzone do czerwca 2021. Do tego pojawia się realna perspektywa zaktualizowania przez ministerstwo katalogu czystych nośników, które jest zgodne i z prawem europejskim i już od dawna przeprowadzone w innych krajach.  SFP i ZAPA zabiegają o to od wielu lat. Trudno uwierzyć, że wciąż tantiemy z czystych nośników obejmują wyłącznie tak przestarzałe urządzenia, jak płyty VHS czy CD. Obecnie czystym nośnikiem jest m.in. karta pamięci, tablet, smartfon, dekoder cyfrowy dysk twardy, płyta DVD.


Michał Szcześniak, Jerzy Kapuściński, fot. Tomasz Majewski/CK 105


W trzeciej części Jerzy Kapuściński opowiedział o działającym w strukturach SFP Studiu Munka. To największa organizacja wspierająca młodych twórców, którzy stawiają pierwsze kroki w zawodach filmowych. W swoim dorobku Studio Munka ma 220 wyprodukowanych filmów oraz niezliczoną liczbę nagród na światowych festiwalach. 


Na zakończenie Michał Szcześniak, reżyser i scenarzysta (jego debiut pełnometrażowy "Fisheye" był pokazywany w konkursie debiutów pełnometrażowych 39. Młodzi i Film) przypomniał swoje doświadczenia związane ze Studiem Munka i SFP. Począwszy od jego nagradzanych na festiwalach krótkometrażowych filmów ("Spitsbergen", "Punkt wyjścia") po zaangażowanie w działalność Koła Młodych-SFP. Zachęcał młodych kolegów do wstąpienia w jego struktury i decydowania wspólnie o sprawach filmowców, w czym poparli go zebrani na sali koleżanki i koledzy.

MR
Młodzi i Film
Ostatnia aktualizacja:  10.09.2020
Zobacz również
fot. Tomasz Majewski/CK 105
Sławomir Idziak poprowadzi warsztaty na Film Spring Open
Nowe Prezydium Polskiej Gildii Producentów
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll