PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Decyzją z 24 lipca 2020 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdził, że Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest organizacją reprezentatywną w zakresie praw autorskich do scenariuszy utworów audiowizualnych.
Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, Minister Kultury był zobowiązany przeprowadzić postępowanie stwierdzające reprezentatywność organizacji zbiorowego zarządzania. Artykuł 10 ust. 2 tej samej ustawy definiuje organizację reprezentatywną jako taką, która reprezentuje największą liczbę uprawnionych (tu: scenarzystów) na podstawie umów o zbiorowym zarządzaniu oraz umów o reprezentacji.

Stronami postępowania było Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Na podstawie informacji zgromadzonych w jego trakcie, Minister ustalił, że SFP reprezentuje znacznie większą liczbę uprawnionych do scenariuszy niż ZAiKS i uwzględniając uprawnionych zagranicznych - jest to przewaga wielokrotna. Zatem treść rozstrzygnięcia postępowania wydaje się oczywista. Minister podkreślił także, iż przedmiotowa decyzja nie kreuje nowego stanu prawnego i ma charakter deklaratoryjny.

To bardzo dobra decyzja Ministra Kultury. Długo wyczekiwana zarówno przez organizacje zbiorowego zarządu, jak i użytkowników praw, powinna znacznie uporządkować rynek. W tym roku SFP-ZAPA obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Jesteśmy przekonani, że dzięki wypracowanemu w toku swojej wieloletniej działalności bardzo wysokiemu współczynnikowi identyfikacji zarządzanego repertuaru, Stowarzyszenie Filmowców Polskich skutecznie będzie docierało z wypłatami tantiem do scenarzystów, którzy do tej pory nie powierzyli swoich praw w zarząd żadnej organizacji – powiedział Jacek Bromski, prezes SFP.

Decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skomentował także dyrektor SFP-ZAPA Dominik Skoczek: W praktyce decyzja potwierdza uprawnienie Stowarzyszenia Filmowców Polskich jako organizacji reprezentatywnej do zarządzania prawami scenarzystów, którzy nie powierzyli ich w zarząd żadnej organizacji. Liczba twórców chronionych przez SFP zwiększa się i naturalną tego konsekwencją będzie dążenie organizacji do pobierania dla nowej grupy uprawnionych wynagrodzeń należnych od użytkowników praw, m.in. nadawców, obiektów hotelowych czy operatorów kin. Kolejne istotne zwiększenie się grona uprawnionych SFP-ZAPA wpisuje się w trend, który obserwujemy od dłuższego czasu. Z roku na rok do SFP-ZAPA zapisuje się coraz większa liczba autorów, wśród nich scenarzyści przenoszący swoje prawa z ZAiKS-u. Mamy powody do satysfakcji widząc, że nasza organizacja cieszy się coraz większym zaufaniem środowiska filmowego.

MR
ZAPA
Ostatnia aktualizacja:  13.08.2020
Zobacz również
AMA Film Academy w Warszawie
Zbliża się 8. Zamojski Festiwal Filmowy "Spotkania z historią"
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll