PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Podczas warsztatów Lodołamacz na Transatlantyku w Łodzi Agata Gruszecka z polskiego biura Kreatywnej Europy spotkała się z młodymi filmowcami, by omówić najważniejsze zasady wsparcia developmentu a także przekazać nowe informacje na temat programu.
Dzięki uprzejmości polskiego biura Kreatywnej Europy możemy zamieścić bardzo dokładne informacje na ten temat. Nie każdy może pojechać do Łodzi na Transatlantyk, ale sprawa dotyczy całej branży filmowej.

Fot. Transatlantyk

Przypomnijmy, że obecna edycja programu  powoli się kończy. Budżet na lata 2014-2020 wynosił 1.46 mld euro, a jego generalna struktura wyglądała następująco:

Komponent MEDIA – 56% całego budżetu
Komponent Kultura – 31% całego budżetu
Część międzysektorowa – 13% całego budżetu

Od 2018 roku Polacy mogą aplikować i korzystać z  Instrumentu Gwarancyjnego dla Sektorów Kultury i Kreatywnych programu Kreatywna Europa.  27 września 2018 roku w Warszawie Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę regwarancji dla małych i średnich firm, otwierając możliwość skorzystania z Instrumentu Gwarancyjnego programu Kreatywna Europa również polskim przedsiębiorcom.

Jak informuje Agata Gruszecka, kredyty z gwarancją programu Kreatywna Europa dostępne są już w Alior Banku oraz Bankach Spółdzielczych SGB. Instrument będzie dostępny również w innych bankach kredytujących, które w najbliższym czasie podpiszą umowę o współpracy z BGK. Procedura uzyskania gwarancji jest niezwykle prosta – wniosek o gwarancję przedsiębiorca składa razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym, który zawarł z BGK umowę o współpracę. Gwarancje w Polsce mogą zabezpieczyć do 80 proc. kwoty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, a prowizja za udzielenie gwarancji wynosi jedynie 0,25 proc.  w skali roku od kwoty gwarancji.


Agata Gruszecka, fot. Transatlantyk

Większość z naszych czytelników zna już schematy dofinansowania z komponentu MEDIA, a wielu z nich już skorzystało. Przypomnijmy je: 

 1. Development – projekt pojedynczy
 2. Development – pakiet projektów
 3. Development gier video
 4. TV Programming
 5. Warsztaty dla profesjonalistów
 6. Dostęp do rynków
 7. Międzynarodowe fundusze koprodukcyjne
 8. Promocja on-line
 9. Dystrybucja – schemat automatyczny
 10. Dystrybucja – schemat selektywny
 11. Agenci sprzedaży
 12. Sieci kin
 13. Festiwale filmowe
 14. Edukacja filmowa

Ponieważ tegoroczny Lodołamacz poświęcony był developmentowi, stąd też uwaga uczestników koncentrowała się właśnie na tym aspekcie.

Trzeba jasno powiedzieć, że Polacy radzą sobie doskonale z aplikacjami do programu, co zwłaszcza jest uderzające w przypadku projektów gier. Ale i twórcy filmowi mogę mieć powód do dumy. Wśród projektów w fazie developmentu dofinansowanych przez Kreatywną Europę w 2018 roku znalazły się:
Dokumenty: „Biały wódz” - reż. Grzegorz Piekarski, prod. Kijora Film, „Pan Jan i jego 40 dziewczyn”- reż. Jacob Dammas, prod. Graniza, „Planeta Kopernik” - reż. Jerzy Domaradzki, prod. Arkana, oraz fabuła: „Patagonia” - reż. Agnieszka Zwiefka, prod. Chilli Productions, Harine Films.

W 2019 roku rozstrzygnięto na razie pierwszy nabór. W efekcie dofinansowano fabułę  „Salt Lake” - reż. Katarzyna Rosłaniec, prod. Mañana oraz dokumenty kreatywne: „Wika!” - reż. Agnieszka Zwiefka, prod. Katarzyna Ślesicka / My Way Studio, „Balcony Movie. Step into my frame” - reż. Paweł Łoziński, prod. Łoziński Production, „Man With a VR Camera” - reż. Jacek Nagłowski, Pola Borkiewicz, Miłosz Hermanowicz, prod. Centrala Distribution. Ten ostatni film to projekt VR.

Agata Gruszecka podsumowała zasady udzielania dofinansowań na development – przypomnijmy, że Kreatywna Europa dofinansuje tylko tę fazę produkcji filmowej, więc jest się o co bić, zwłaszcza, jeśli okres rozwoju jest wymagający.

W rozumieniu KE Development to przygotowanie do rozpoczęcia produkcji. Produkcja to wejście na plan z ekipą lub pierwsza animacja. Produkcja musi wystartować co najmniej 8 miesięcy po złożeniu wniosku.

Na Development  składają się takie działania (a za nimi grupy koszów), jak:

Research,
Casting,
Prace nad scenariuszem,
Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania produkcji
Obecność na targach, marketach, szkoleniach
Aktualizacja strategii marketingowo-promocyjnej
Przygotowanie materiałów promocyjnych, etc.
Projekt musi zacząć być realizowany najpóźniej 30 miesięcy od daty podpisania umowy lub – jeśli konieczne – daty złożenia wniosku.
 
A oto maksymalne wysokości dofinansowania w schemacie Development:

Development – projekt pojedynczy: 
DOKUMENT KREATYWNY: 25.000 €
ANIMACJA: 60.000 €
FABUŁA: 30.000 € dla szacowanego budżetu produkcji < 1,5 miliona €, 50.000 € dla szacowanego budżetu produkcji ≥ 1,5 miliona €

Development – pakiet projektów: wysokość dofinansowania

Katalog 3-5 projektów: 70 000 € - 200 000 €
Katalog wył. filmów dokumentalnych: max. 150 000 €
Każdy projekt w pakiecie: 10 000 € - 60 000 €, o ile kwota ta nie przekracza 50% całkowitych
kwalifikowanych kosztów projektu
 
Warto dokładnie przestudiować regulamin programu, gdyż zawiera on  szczegółowe warunki, jakie należy spełnić. Producent aplikujący o development pojedynczego projektu musi mieć 12-miesięczną działalność, ale ten, co ubiega się o pakiet – już trzyletnią.

W ocenie wniosku bierze się pod uwagę m.in. najważniejsze produkcje z ostatnich pięciu lat, z uwzględnieniem koproducentów, raportów sprzedaży, krajów dystrybucji, nagród – tzw. track rekord. Jest on jednym załączników do wniosków, obok opisu projektu, budżetu, deklaracji honorowej producenta czy dokumentów potwierdzających strukturę finansowania a także oraz dowody produkcji i komercyjnej dystrybucji zagranicznej poprzednich projektów.  Dla Programu jest istotne, aby poprzedni projekt aplikującego producenta miał udokumentowaną dystrybucję w innym kraju, a w przypadku pakietu projektu - w trzech krajach. - Ważne, żeby film miał dystrybucję komercyjną, a nie wyłącznie festiwalową, np. był wyświetlany w kinie na biletowanych pokazach lub na odpłatnej platformie - wyjaśnia Agata Gruszecka.
 

Poniższa tabelka, udostępniona nam przez biuro KE, obrazuje, jakie podstawowe formaty naszych produkcji musimy przyjąć, jeśli chcemy ubiegać się o dofinansowanie:

Formaty i przeznaczenia projektów ubiegających się o dofinansowanie develoopmentu, opracowanie: Creative Europe Desk Poland

  Kreatywna Europa dysponuje kompletnymi informacjami na temat rozkładu punktów za poszczególne pozycje i wartości oraz szczegółowymi informacjami na temat warunków otrzymania wsparcia. Gorąco zachęcamy do kontaktu z polskim biurem programu:

Creative Europe Desk Poland,
Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa. Tel. + 48 22 44 76 180,
www.kreatywna-europa.eu, www.facebook.com/kreatywnaeuropa

Transatlantyk Festiwal trwał w dniach 12-19 lipca 2019 r. w Łodzi.


Anna Wróblewska
artykuł redakcyjny / Creative Europe Desk Poland
Ostatnia aktualizacja:  26.12.2019
Zobacz również
Nabór na program IMPAKT
13.Dwa Brzegi. Najlepsze kino pod namiotem
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll