PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Dolnośląskie Centrum Filmowe (dawniej Odra-Film) ogłasza XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy, którego celem jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku.
Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim i/lub Wrocławiem poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział w jego realizacji twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim.

DCF będzie uczestniczyło w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2019 roku. Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”.

ISTOTNE ZMIANY:
- nowy wzór wniosku i kart ocen dla poszczególnych rodzajów filmów;
- wymóg złożenia wniosku wraz z załącznikami również w formie elektronicznej (dopiero po akceptacji projektu na poziomie oceny formalnej);
- producent może złożyć jeden wniosek dot. danego rodzaju filmu (film fabularny, dokumentalny, animowany) w jednej edycji Konkursu;
- Komisja Konkursowa nie będzie rozpatrywała wniosków producentów, którzy zalegają z raportami eksploatacyjnymi filmów, do których we wcześniejszych edycjach Konkursu otrzymali wkład koprodukcyjny;
- modyfikacja trybu dokonywania ocen eksperckich, tj. rozdzielenie oceny merytorycznej
i ekonomicznej, zmiany progów punktowych gwarantujących zakwalifikowanie projektu do III etapu Konkursu, modyfikacja kryteriów oceny;
- prezentacja projektów przed Komisją Konkursową jako jeden z elementów III etapu Konkursu;
- wymóg przedłożenia najpóźniej 15 dni przed terminem podpisania umowy koprodukcyjnej z DCF wszystkich podpisanych decyzji (w przypadku PISF, Eurimages i ewentualnie dystrybutora) lub umów, na podstawie których nastąpi finansowanie projektu z innych źródeł niż Konkurs oraz pozostałych wymaganych załączników do umowy koprodukcyjnej.

Wnioski do Konkursu można składać od 15 lutego 2019 do 8 marca 2019 do godz. 14.00 pod adresem:
Dolnośląskie Centrum Filmowe
XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@dcf.wroclaw.pl. W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Dolnośląskie Centrum Filmowe (do listopada 2018 jako Odra-Film) jest operatorem środków finansowych przekazywanych rokrocznie przez Miasto Wrocław i Samorząd Województwa Dolnośląskiego na wspieranie produkcji filmowych związanych z Dolnym Śląskiem oraz Wrocławiem poprzez tematykę, twórców i miejsce realizacji. W dwunastu dotychczasowych edycjach Dolnośląskiego Konkursu Filmowego DCF dofinansowało blisko 70 produkcji, w tym tak znaczące tytuły jak „Pokot” Agnieszki Holland, „Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, „Najlepszy” Łukasza Palkowskiego czy „80 milionów” Waldemara Krzystka. DCF to również kina we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, które poza codziennym repertuarem studyjnym oferują widzom szereg pokazów specjalnych, spotkań z twórcami, debat oraz cykli tematycznych i edukacyjnych animujących rozwój kultury filmowej w regionie.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz inne materiały znajdują się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl oraz www.dcf.wroclaw.pl.
AK
Ostatnia aktualizacja:  15.02.2019
Zobacz również
Aktorzy tańczą i śpiewają w teledysku promującym „Córkę trenera”
Zamachowski, Błęcka-Kolska, Poniedzielski czytają „Kalejdoskop NaGłos”
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll