PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy ogłasza 9. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej. Budżet konkursu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu m.st. Warszawy.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Warszawą i województwem mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę a także udział w realizacji  twórców i przedsiębiorców z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.


Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Warunki konkursu określa regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2018 roku.

 

Wnioski na konkurs należy składać w dni robocze w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00–16.00,  w pokoju nr 2.19. Wnioski będą przyjmowane od 21 stycznia od godz. 10.00. Termin składania wniosków upływa 18 lutego 2018 roku o godz. 16.00 Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MIK.

 

Wniosek powinien być złożony w formie papierowej w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie)oraz w formie zapisu elektronicznego (1 szt.). Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze muszą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).


Wniosek w formie zapisu elektronicznego należy złożyć wraz z kompletem oddzielnych załączników na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (format PDF lub JPG), oznaczonym odpowiednio nazwą Wnioskodawcy oraz tytułem Filmu.

 

Regulamin Konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej www.mwfc.pl lub  www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MIK.

MR
MAZOWIECKI I WARSZAWSKI FUNDUSZ FILMOWY
Ostatnia aktualizacja:  23.01.2019
Zobacz również
fot. materiały prasowe
Pokaz filmu i spotkanie z Wojtkiem Smarzowskim na Uniwersytecie Warszawskim
Kreatywna Europa: Spotkanie informacyjne komponentu Media
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll