PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Film Commission Poland, instytucja której głównym zadaniem jest promocja polskich lokacji oraz branży filmowej na rynku międzynarodowym będzie działać w strukturach Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do zadań Komisji dochodzi promocja zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnych, których operatorem będzie PISF.
Film Commission Poland działa od 2012 roku. Ogólnopolska komisja filmowa została powołana do życia z inicjatywy regionalnych komisji i funduszy filmowych oraz organizacji branżowych takich jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Głównym zadaniem FCP jest promocja polskich lokacji oraz branży filmowej na rynku międzynarodowym. Komisja służy jako pierwszy punkt kontaktowy dla filmowców zainteresowanych realizacją produkcji w Polsce, jest aktywna na międzynarodowych targach filmowych oraz blisko współpracuje z siecią regionalnych komisji filmowych. FCP wydaje takie publikacje jak Polish Film Magazine czy Production & Location Guide, które przybliżają zagranicznemu odbiorcy polski rynek audiowizualny i możliwości współpracy z polską branżą filmową. Film Commission Poland jest także aktywnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń branżowych - European Film Commissions Network, Association Film Commissioners International oraz Location Managers Gulid International.

Przez kilka lat komisja funkcjonowała w strukturach Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne, natomiast od jesieni tego roku operatorem FCP jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zmiana została podyktowana przede wszystkim przygotowaniami do wprowadzenia w Polsce zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnej, którymi będzie zarządzał Instytut.

- Nowa ustawa nakłada na PISF nowe obowiązki w zakresie promocji rodzimego przemysłu filmowego, a jednocześnie zachęty są obecnie najsilniejszym narzędziem promocyjnym jakim posługują się na świecie komisje filmowe. Przyjęte rozwiązanie jest analogiczne do systemów w innych krajach europejskich takich jak np. Czechy, Holandia czy Grecja, gdzie komisje narodowe funkcjonują w strukturach głównych instytucji finansujących produkcję filmową w kraju – deklaruje Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Umiejscowienie FCP w strukturach Instytutu pozwoli też na bliską współpracę z Działem Współpracy Międzynarodowej i prowadzenie komplementarnych działań.
 
- Pierwsza aktywność w zakresie promocji zachęt dla produkcji audiowizualnej w Polsce już za nami – mówi Anna E. Dziedzic, która kieruje działaniami Komisji w ramach PISF. – Przedstawiliśmy założenia systemu zachęt na American Film Market w Los Angeles, na Baltic Event w Tallinnie oraz na targach FOCUS w Londynie i wszędzie spotykaliśmy się z dużym zainteresowaniem producentów. Kolejnym przystankiem na naszej promocyjnej trasie jest Berlin.

Ustawa wprowadzająca zachęty dla produkcji audiowizualnej w Polsce została uchwalona przez Sejm 9 listopada, a podpisana przez Prezydenta 12 grudnia 2018 roku. Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Uzupełnieniem regulacji ustawowych będą rozporządzenia wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
AK
Film Commission Poland
Ostatnia aktualizacja:  17.12.2018
Zobacz również
Będzie trzeci sezon "Watahy"
„Acid Rain” zakwalifikowany do Rotterdamu
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll