PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  15.10.2018
W czasie 34. Warszawskiego Festiwalu Filmowego odbędzie się spotkanie dotyczące zachęt dla firm zajmujących się produkcją audiowizualną. Poświęcony im projekt ustawy jest obecnie procedowany w Sejmie. Wydarzenie jest częścią Warsaw Creativity Days.

Jeśli wejdzie w życie w proponowanym kształcie - ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, stanowić będzie duże wsparcie dla firm realizujących produkcję filmową w Polsce. Producenci będą mogli uzyskać zwrot kosztów części produkcji. Ulgi dostaną również inni przedsiębiorcy wykonujący na ich rzecz usługi. Proponowane przepisy mają z jednej strony wzmocnić polską branżę filmową, a z drugiej zachęcić do inwestowania w Polsce firmy zagraniczne.

 

Test kwalifikacyjny

 

- Z rozmów z producentami wynika, że filmowcy liczą na szybkie wprowadzenie ustawy w życie, zwłaszcza, iż  jej roczny budżet został określony na poziomie do 200 mln zł, a zastrzyk dodatkowej gotówki przyda się na rynku. Zasady jej przyznawania są w miarę możliwości uproszczone i czytelne. Umowy mają być bardziej precyzyjne, na wzór inwestycyjnych - mówi Katarzyna Kosicka-Polak z kancelarii MKZ Partnerzy. - Skomplikowane pod względem prawnym mogą być formy współpracy podmiotów polskich i zagranicznych, którym uda się otrzymać od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wsparcie przewidziane w projektowanej ustawie. Szczególnie wielostronne umowy, w których należy dopilnować jaki powinien być podział kosztów, obowiązków i zysku. Wyzwaniem dla producenta będzie również konieczność dochowania terminów zakończenia poszczególnych etapów i realizacji punktów oznaczonych w teście kwalifikacyjnym i składanym wniosku. Trzeba pamiętać o tym, że pieniądze są wypłacane dopiero po zakończeniu produkcji lub jej części, bez dopełnienia warunków ich przyznania może nie dojść do przelewu środków - zwraca uwagę Katarzyna Kosicka-Polak.


Zgodnie z projektem ustawy (http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2794) wysokość wsparcia finansowego przyznanego na produkcję audiowizualną lub świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej nie może przekraczać 15 mln złotych, a wysokość łącznego wsparcia finansowego, które może zostać przyznane jednemu przedsiębiorcy w danym roku kalendarzowym, nie może przekraczać 20 mln złotych.

 

W piątek 19 października o godz. 11 w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się „Warsztaty nt. zachęt do produkcji audiowizualnej”, są jednocześnie częścią programu Ministerstwa Kultury - Warsaw Creativity Days i Warsaw Industry Days przy Warszawskim Festiwalu Filmowym. - Warto z nich skorzystać, by lepiej zrozumieć system przyznawania dofinansowania i poznać szczegóły projektu ustawy - mówiKatarzyna Ślesicka, uczestnicząca w Warsaw Creativity Days z ramienia programu dla profesjonalnych dokumentalistów Doc Lab Poland.


 

Producent starający się o dofinansowanie będzie musiał przejść test kwalifikacyjny obejmujący kryteria wskazujące na: wykorzystanie w utworze audiowizualnym polskiego lub europejskiego dorobku kulturowego, lokalizację akcji utworu audiowizualnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, realizację utworu audiowizualnego na tym terytorium, udział w produkcji audiowizualnej polskich pracowników, współpracowników lub podmiotów wykonujących usługi na rzecz produkcji audiowizualnej oraz udział polskiej infrastruktury filmowej.

 

Wsparcie i kredyt

 

Minusem dla firm, które nie mają kapitału niezbędnego do rozpoczęcia produkcji, może być fakt, że środki uzyskane od PISF stanowić mogą tylko określony procent kosztów i wypłacane są dopiero po zakończeniu produkcji lub jej części. Art. 23 projektu ustawy mówi, że Instytut dokonuje wypłaty środków po zawarciu umowy o wsparcie finansowe na powierniczy rachunek bankowy, zarządzany przez Instytut i wyodrębniony wyłącznie dla operacji finansowych związanych z realizacją produkcji audiowizualnej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Beneficjent może podjąć środki zgromadzone na rachunku powierniczym, o którym mowa w ust. 1, po dokonaniu przez Instytut pozytywnej weryfikacji raportu końcowego, zgodnie z art. 25 ust. 1. W tej sytuacji wyjściem może być skorzystanie z Instrumentu Gwarancyjnego Programu Kreatywna Europa, czyli kredytów udzielanych branży kreatywnej na preferencyjnych warunkach. Przewidywana wartość kredytów wynosi ok. 525 mln zł.


Zdaniem Katarzyny Ślesickiej, również producentki w My Way Studio, wsparcie w postaci kredytu na preferencyjnych warunkach, może wspomóc firmy produkcyjne, które na co dzień borykają się z tzw. cashflow, a  nie miałyby szansy na kredyt komercyjny. Mimo wszystko, dla małych producentów, dokładne oszacowanie kosztów takiego kredytu oraz ryzyka związanego z jego uruchomieniem, będzie kluczowe - nie każdy bowiem projekt filmowy ma realną szansę na sukces finansowy (w rozumieniu przychodów z dystrybucji).

 

Gwarancje udzielane przez EFI zapewnią zwrot do 70 proc. ewentualnych strat z tytułu niespłaconych kredytów, maksymalnie do 25 proc. całkowitej wartości udzielonego finansowania. Instrument podziału ryzyka mają za zadanie zachęcić pośredników finansowych, by stali się aktywnymi kredytodawcami dla MŚP w sektorach kultury i kreatywnych.

 

Szczegóły dotyczące Instrumentu Gwarancyjnego Sektorów Kultury i Kreatywnych Programu Kreatywna Europa będzie można poznać w czasie Warsaw Creativity Days. W poniedziałek 15 października w centrum konferencyjnym Ms Mermaid w Warszawie odbędzie się konferencja, w czasie której wystąpi przedstawiciel Komisji Europejskiej, Maciej Szymanowicz. Po jego prezentacji organizatorzy zapraszają na panel, w którym wezmą udział: Halina Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego, Chiara Amadori, przedstawicielka Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF) oraz Phillipe Kern, założyciel i dyrektor zarządzający KEA, wiodącego europejskiego centrum konsultacyjnego i badawczego w dziedzinie sektorów kultury i kreatywnych.

 

19 października, g.11.00 (piątek) – Warsztaty nt. zachęt do produkcji audiowizualnej w ramach Warsaw Industry Days przy Warszawskim Festiwalu Filmowym, Kinoteka, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, Warszawa

 

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronach:

 

http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days/finansowanie-sektorow-kreatywnych.php

 

  

MR
Warsaw Creativity Days, Warsaw Film Festival
Ostatnia aktualizacja:  16.10.2018
Zobacz również
fot. materiały prasowe
16. MFF Tofifest. Aktorki. Odkrycia
WAMA: Festiwale jak wenecki szlak handlowy
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll