PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Parlament Europejski przyjął zmienione stanowisko negocjacyjne w sprawie przepisów dotyczących praw autorskich, chroniące małe firmy i wolność słowa.
Stanowisko Parlamentu przed negocjacjami z Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską, w wyniku których powstanie ostateczna wersja przepisów, przyjęto 438 głosami za, przy 226 głosach przeciw oraz 39 wstrzymujących się od głosu.

Po głosowaniu Eurodeputowany Axel Voss, odpowiedzialny za prace nad tekstem, powiedział: „Jestem bardzo zadowolony, że pomimo intensywnego lobbowania przez internetowych gigantów, mamy w Parlamencie Europejskim większość, popierającą zasadę uczciwej zapłaty dla europejskich twórców. Na temat nowych przepisów toczyła się ożywiona debata, wierzę, że uważnie wysłuchaliśmy wszystkich podniesionych argumentów. Dlatego też odnieśliśmy się do obaw związanych z innowacyjnością, wykluczając małe i mikro-firmy oraz agregatorów z zakresu stosowania dyrektywy. Jestem przekonany, że za kilka lat, internet będzie tak wolny jak jest teraz, za to twórcy i dziennikarze będą zarabiali uczciwą część wpływów wygenerowanych przez własną pracę”.

Giganci internetowi mają dzielić zyski z dziennikarzami i artystami, odpowiednie wynagrodzenie dla twórców, artystów i dziennikarzy, zachęty dla nowych firm

W tekście przyjętym przez Parlament wzmocniono pozycję autorów i wykonawców.  Wprowadzono przepis przewidujący wprost, że mają oni prawo do proporcjonalnego udziału w zyskach generowanych z korzystania z ich utworów (również w internecie) oraz poprawiono przepisy regulujące ich pozycję negocjacyjną.

Stanowisko Parlamentu doprecyzowuje również proponowane przez Komisję rozwiązania w zakresie uczynienia internetowych platform wymiany treści (np. YouTube) i agregatorów wiadomości (np. Google News) odpowiedzialnymi za naruszenia praw autorskich. W praktyce odpowiedzialność ta wymaga, aby platformy internetowe płaciły posiadaczom praw autorskich za materiały chronione prawem autorskim, które są udostępnianie na ich serwisach. Jednocześnie, aby zachęcić do tworzenia nowych firm i innowacji, w tekście zaproponowano zwolnienie z tych obowiązków małych i mikro platform.

Ochrona wolności słowa

Tekst zawiera przepisy mające na celu zapewnienie przestrzegania prawa autorskiego bez nieuzasadnionego ograniczania wolności słowa, która stała się podstawą internetu.
Dlatego też, zwykłe dzielenie się hiperłączami do artykułów, wraz z "pojedynczymi słowami" do ich opisania, będzie wolne od ograniczeń praw autorskich.
Wszelkie działania podejmowane przez platformy w celu sprawdzenia, czy przesłane treści nie naruszają praw autorskich, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby uniknąć usuwania tych "nienaruszających praw autorskich". Platformy będą również musiały stworzyć systemy szybkiego dochodzenia roszczeń (obsługiwane przez personel platformy, a nie algorytmy), za pośrednictwem których można będzie składać skargi w przypadku nieprawidłowego usunięcia przesłanych plików.

Przepisy nie dotkną Wikipedii ani otwartych platform oprogramowania

W tekście uściślono również, że niekomercyjne encyklopedie online, takie jak Wikipedia oraz platformy oprogramowania open source, takie jak GitHub, będą automatycznie wyłączone z obowiązku wprowadzenia wyspecjalizowanych narzędzi służących do ochrony praw autorskich.

#internetfairplay

***

Stowarzyszenie Filmowców Polskich dziękuje wszystkim Filmowcom, którzy podpisali się pod apelem do polskich Europosłów o poparcie dyrektywy oraz 19 polskim Eurodeputowanym, którzy pomimo agresywnego lobbingu korporacji stanęli w obronie twórców i kultury: Panu Michałowi Boni, Panu Jerzemu Buzkowi, Pani Danucie Hübner, Pani Danucie Jazłowieckiej, Pani Agnieszce Kozłowskiej-Rajewicz, Pani Barbarze Kudryckiej, Panu Januszowi Lewandowskiemu, Pani Elżbiecie Łukacijewskiej, Panu Janowi Olbrychtowi, Pani Julii Piterze, Panu Markowi Plurze, Panu Dariuszowi Rosati, Panu Adamowi Szejnfeldowi, Pani Róży Thun, Panu Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu, Panu Jarosławowi Wałęsie, Panu Bogdanowi Wencie, Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu oraz Panu Tadeuszowi Zwiefce.
AK
Parlament Europejski
Ostatnia aktualizacja:  13.09.2018
Zobacz również
fot. AP Images/European Union-EP
Twórcy "Twojego Vincenta" planują nowe produkcje
„Uratowane z potopu”: Książka i film na DVD
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll