PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich podczas 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego (2 czerwca 2018) przebiegało pod hasłem „Nasze filmy – nasze tantiemy”. Proste hasło skrywa jednak poważny temat – wkrótce wchodzi w życie nowa Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Tej sprawie poświęcono drugą część corocznego spotkania sekcji animatorów i dokumentalistów SFP (relację opublikujemy w najbliższym czasie). Podczas pierwszej części Forum filmowcy spotkali się z Radosławem Śmigulskim. Dla większości zebranych była to pierwsza okazja kontaktu  z nowym dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zebranie prowadzili przewodniczący sekcji animacji i dokumentu – Jerzy Kucia i A. Marek Drążewski.

Forum Filmu Dokumentalnego i Animowanego, Małopolski Ogród Sztuk, fot. Agnieszka Fiejka

Spotkanie zagaił Przewodniczący Sekcji Filmu Dokumentalnego A. Marek Drążewski. Jak co roku, i tym razem poświęcono minutę ciszy tym Kolegom, którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego roku. Drążewski podkreślił, że polskie filmy dokumentalne i animowane odnoszą wielkie sukcesy, zwrócił też uwagę na ogromny udział kobiet w tym sukcesie – wypowiedź tę nagrodzono brawami. Dyrektor PISF  w pierwszych słowach zwrócił uwagę na fakt, że ostatni rok był niezwykle udany dla polskich filmów dokumentalnych i fabularnych, spektakularne sukces odnosiły filmy „Twój Vincent”, „Komunia”, „Książę i dybuk”, „Cipka”.  Również Śmigulski podkreślił znaczącą rolę kobiet w tych sukcesach - jest to dla mnie szczególne ważne - powiedział.

Następnie dyrektor PISF opowiedział zebranym o bieżącej działalności PISF. Obecnie trwają prace nad stworzeniem wspólnego procedowania z telewizją publiczną, co dotyczy przede wszystkim dokumentów. Dyrektor współpracuje w tym zakresie z dyrektorem Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej Maciejem Muzyczykiem. - Pracujemy nad wspólnym kosztorysem, co wcześniej było postulowane – mówił dyrektor. Liczy na to, że ten wspólny system procedowania zacznie obowiązywać od 2019 roku i że będzie on miał charakter systemowy, co przełoży się na znaczenie emisyjne polskich dokumentów i animacji.

Poinformował też, że ustawa o zachętach podatkowych po kilku latach prac i starań trafiła w końcu do prac sejmowych i – według obecnego planu – ma zostać uchwalona w najbliższych miesiącach. Podkreślił, że projekt ustawy przewiduje takie rozwiązania, które minimalizują ryzyko nieotrzymania „zachęty”  w przypadku spełnienia warunków formalnych i organizacyjnych. Na razie, wedle projektu, dysponentem puli (w wysokości 100 mln PLN rocznie) ma być PISF.

Krzysztof Gierat, Małgorzata Kozioł, Włodzimierz Niderhaus, fot. Agnieszka Fiejka

Ponieważ dyrektor PISF zadeklarował, że jest otwarty na pytania, szybko się one pojawiły. A. Marek Drążewski poruszył kwestie liderów komisji eksperckich. - Źle się dzieje, jeśli ekspertami, liderami, są osoby z minimalnym doświadczeniem w dziedzinie filmu – mówił Przewodniczący, podkreślając, jak ważne jest, aby stawiać na ludzi kompetentnych i z sukcesami, a zdaniem członków środowiska filmowego, nie zawsze tak się dzieje. Dyrektor PISF zadeklarował, że będzie się starał, aby osoby zapraszane do komisji eksperckich mogły wykazać się dorobkiem twórczym i autorytetem.  - Nie zgodzę się, że ma to charakter przeważający. Nie ma osób na listach, które by nie były rekomendowane przez różne środowiska filmowe – dodał.

Jedną ze spraw poruszanych na Forum była kwestia opiekunów artystycznych, a właściwie braku wymogu zatrudniania ich przy realizacji debiutów. A. Marek Drążewski postulował, żeby utrzymać ten obowiązek, żeby obowiązkowo przewidzieć zatrudnienie opiekuna w projekcie filmu. Radosław Śmigulski odpowiedział, że został tylko zlikwidowany przymus, ale zostaje koszt kwalifikowany do rozliczenia PISF. Drążewski jednakże uważa, że brak tego obowiązku przy szczupłych budżetach dokumentów spowoduje wykreślenie tej pozycji.

Dłuższy czas poświęcono  pomysłowi na likwidację stypendiów scenariuszowych. Radosław Śmigulski przyznał, że taki pomysł jest, ale nie chodzi o to, aby je likwidować, ale przenieść na program developmentu. Filmowcy – m.in. A. Marek Drążewski, Jerzy Domaradzki, Marcel Łoziński, Andrzej Brzoza  w swoich wystąpieniach podkreślali, jak ważne jest, niezależnie od nazewnictwa, zapewnienie możliwości pracy twórcom scenariusza jeszcze przed złożeniem projektu na development. Zwracali uwagę, że szczególnie istotne jest to w przypadku filmów dokumentalnych. Dzisiaj etap developmentu polega przede wszystkim na poszukiwaniu partnerów, tkaniu finansowania. Aby jednak można było złożyć projekt do komisji developmentowej, trzeba przynieść poskładany projekt scenariusza. A jak go napisać bez pieniędzy? - pytali filmowcy.  Tworzy się niebezpieczny mechanizm: nie mam scenariusza, bo go nie napisałem, więc nie mam jako zdobyć developmentu. A musimy, zanim złożymy  projekt na development, poszukać miejsc, pogłębić dokumentację. To duża robota, za pięć groszy się tego nie zrobi. Świadkowie odchodzą, okoliczności historyczne się zmieniają. Czasem trzeba działać szybko, mieć pieniądze, nawet symboliczne, na wyjazdy, rejestrację, rozmowy ze starszymi ludźmi. Być może, jak to zasugerowała Małgorzata Walczak, jest to kwestia przebudowy systemu, oddzielenia komisji developementu i scenariusza.

Ostateczne deklaracje w tej sprawie ze strony dyrektora PISF nie padły, choć zadeklarował, że weźmie pod uwagę opinię środowiska.

Radosław Śmigulski, A. Marek Drążewski, Jerzy Kucia, fot. A. Fiejka

W dyskusji poruszano także inne sprawy. Profesor Jerzy Kucia upominał się o interesy środowiska twórców animacji. Mówił o tym, jakim problemem jest odchodzenie zdolnych twórców z zawodu po pierwszym i drugim filmie, a także o tym, jak niezrozumiałe jest odejście TVP od finansowania seriali animowanych, które przecież świetnie się sprzedają i to na całym świecie.

  A. Marek Drążewski poprosił dyrektora PISF o wsparcie w negocjacjach z TVP, która, dysponując wkładem koprodukcyjnym, zostawia sobie prawa licencyjne do nadań telewizyjnych. Zaburza to zasady wynikające z logicznych zasad proporcji wkładu, w wyniku czego tracą na tym koproducenci dokumentów. Radosław Śmigulski zadeklarował, że poruszy ten problem w negocjacjach z TVP.

Druga część Forum poświęcona była nowelizacji ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi. Relacja z tej części Forum już wkrótce.
Anna Wróblewska
artykuł redakcyjny
Ostatnia aktualizacja:  15.06.2018
Zobacz również
58. KFF: Oto laureaci!
58.KFF: Jak to robią Estończycy? I jak my możemy to robić z nimi?
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll