PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Do 15 maja 2018 roku można nadsyłać swoje zgłoszenia do Przeglądu Konkursowego w ramach IX edycji Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej, która w tym roku odbędzie się w dniach 19–21 lipca 2018 roku.
Przegląd jest adresowany do wokalistów, aktorów, studentów szkół artystycznych, a zwłaszcza laureatów ogólnopolskich przeglądów piosenki i uczestników konkursów telewizyjnych. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. W przeglądzie konkursowym nie mogą brać udziału nagrodzeni uczestnicy poprzednich edycji.

- Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną pod adresem www.tak.torun.pl/festiwal. Po przesłaniu formularza elektronicznego, należy też przesłać pocztą tradycyjną nagranie audio-video w formacie DVD z zapisem wykonania dwóch dowolnie wybranych piosenek filmowych – jednej z repertuaru kina polskiego, a drugiej z repertuaru kina światowego – informuje Małgorzata Juras z Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Nagrania z zapisem należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018 roku do Biura Organizacyjnego Przeglądu Konkursowego: Toruńska Agenda Kulturalna, ul. Konopnickiej 13/4 (III piętro), 87-100 Toruń, z dopiskiem „Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej”. Nagranie powinno być wykonane w wersji „live”, bez montażu, z jednego ujęcia kamery i obejmować całą postać wykonawcy. O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyłonienia uczestników przeglądu dokona Kierownik Muzyczny — znany kompozytor, skrzypek jazzowy i dyrygent Krzesimir Dębski — w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu. Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona przez Organizatora Festiwalu najpóźniej do dnia 6 czerwca 2018 roku na stronie internetowej festiwalu. Nagrodzeni uczestnicy Przeglądu Konkursowego zostaną zaproszeni do udziału w Gali Festiwalowej, która odbędzie się 21 lipca 2018 roku.

Na zwycięzców Przeglądu Konkursowego czekają atrakcyjne nagrody. Oprócz Nagrody Głównej Prezydenta Miasta Torunia im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w kwocie 12 000 zł, czeka nagroda za zdobycie II miejsca, ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, i III miejsca, ufundowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskiego oraz Nagrody Specjalne: za najlepsze wykonanie piosenki z filmu polskiego, którą ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej i za najlepsze wykonanie piosenki z filmu zagranicznego, którą ufundowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Więcej informacji, regulamin oraz odsyłacz do karty zgłoszenia dostępne na stronie: www.piosenkafilmowa.pl


AK
Toruńska Agenda Kulturalna
Ostatnia aktualizacja:  30.04.2018
Zobacz również
fot. Toruńska Agenda Kulturalna
„Arabski sekret” z nagrodą w Egipcie
Znamy lauretów Script Pro!
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll