PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  13.02.2018
Już prawie ćwierć wieku młodzi filmowcy z Poznania wyruszają w swoją, często, pierwszą profesjonalną przygodę z filmem. W styczniu w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu wystartowała 24. Wielka przygoda z filmem stanowiąca całoroczny cykl spotkań warsztatowych z zakresu realizacji filmu.
Do uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu zakwalifikowano 4 grupy filmowe ze: Szkoły Podstawowej nr 78, Liceum Plastycznego, Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Opieki artystycznej podjęli się zawodowi reżyserzy: Maciej Sterło-Orlicki, Mikołaj Haremski, Jacek Filipiak i Mariusz Palej.

Podstawowym celem a zarazem zadaniem uczestników warsztatów jest samodzielna realizacja, według własnego pomysłu, krótkiej, kilku- kilkunastominutowej etiudy fabularnej lub dokumentalnej. Zajęcia stanowią jednocześnie praktyczną formę poszerzenia i uzupełnienia szkolnej edukacji filmowej. Założeniem warsztatów jest aktywne uczestnictwo uczniów we wszystkich etapach powstawania filmu, od pomysłu do realizacji, od scenariusza poprzez plan filmowy do montażu.

Od kilkunastu lat warsztaty są adresowane także do dzieci i młodzieży „specjalnej troski”, z różnym stopniem niepełnosprawności ruchowej, intelektualnej, do głuchoniemych, niewidomych oraz dzieci i młodzieży z tzw. ”marginesu społecznego”, podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i innych organizacji pozarządowych i społecznych. Zadaniom edukacji filmowej towarzyszą wówczas, także cele terapeutyczne i wychowawcze.

Obecnie trwa etap scenariuszowy. Młodzi filmowcy zastanawiają się nad tematem swojego filmu. Kolejne spotkania dotyczyć będą nadania mu formy scenariusza/ scenopisu i  sposobu realizacji  na planie filmowym.


fot. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
***
 
Wielka Przygoda z Filmem w swoich założeniach programowych i realizacji polega na:

- stworzeniu cyklu spotkań warsztatowych (10 w ciągu roku spotkań dla jednej grupy), obejmujących wszystkie etapy procesu powstawania filmu, od pomysłu przez scenariusz, wybór aktorów, samodzielne przygotowanie scenografii i kostiumów, zdjęcia, montaż, udźwiękowienie, do uroczystej kinowej premiery. Praca pomiędzy warsztatami jest kontynuowana poprzez stały kontakt mailowy uczestników z prowadzącymi poczta elektroniczną lub na specjalnie utworzonych tematycznych grupach zamkniętych na Facebooku,

- łączeniu celów edukacyjnych, artystycznych, wychowawczych i terapeutycznych co wymusza konieczność poszukiwania stale nowych rozwiązań realizacyjnych i sposobów oraz metod prowadzenia zajęć warsztatowych, w zależności od możliwości percepcyjnych i intelektualnych uczestników. W wielu przypadkach sam proces dochodzenia jest ważniejszy lub jest równie ważny jak sam film stanowiący efekt warsztatów,

- objęciu zakresem oddziaływania różnych segmentów odbiorców indywidualnych (z włączeniem dzieci „specjalnej troski” - o niepełnosprawności ruchowej, umysłowej, niewidomi, głuchoniemi, dzieci z tzw. marginesu społecznego oraz odbiorców  instytucjonalnych (szkoły różnego stopnia, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, stowarzyszenia). Spotkania powinny pobudzać i inspirować grupy warsztatowe do podejmowania samodzielnych działań i realizacji własnych pomysłów,

- łączeniu bezpośrednio zadań edukacji filmowej z praktyczna realizacją na planie zdjęciowym oraz podczas etapu postprodukcji. Realizując kolejne etapy powstawania filmu uczestnicy nabywają umiejętności współdziałania i pracy w zespole i uczą się współodpowiedzialności za wspólnie podjęte zadanie,

- wreszcie na umożliwieniu wspólnej pracy z zawodowym reżyserem, operatorem i montażystą obrazu To realne spotkania z reżyserem, osobowością twórczą podczas realizacji konkretnego zadania, jakim jest tworzenie filmu.

Podstawą kwalifikacji grup uczestników są przedstawione przez nie pomysły na film stanowiące podstawę do rozpisania na scenariusz i scenopis. Na wszystkich etapach realizacji filmu uczestnikom pomagają reżyserzy, operatorzy kamer, montażyści oraz instruktorzy Centrum. Każdej grupie przydziela się opiekuna artystycznego, reżysera filmowego. Udział dorosłych ogranicza się zasadniczo do pomocy w profesjonalnej realizacji etiudy i jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb, umiejętności, predyspozycji i specyfiki uczestników.

Opieki artystycznej podjęli się do tej pory m.in: Tomasz Dettloff, Stanisław Jędryka, Jacek Filipiak, Mikołaj Haremski, Katarzyna Kasica, Krystyna Krupska-Wysocka, Stanisław Lenartowicz, Dorota Latour, Igor Mołodecki, Jerzy Moszkowicz, Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, Michał Rosa, Maciek Sterło- Orlicki, Wiktor Skrzynecki.

Projekt kończy się premierową projekcją kinową podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu. Filmy są prezentowane na specjalnych pokazach, biorą także udział w amatorskich konkursach i festiwalach filmowych w kraju i poza granicami.

Projekt został objęty od  2015 patronatem  i wsparciem  Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wybrane filmy zobaczyć można także na internetowej stronie Centrum i YB - https://www.youtube.com/playlist?list=PLofnBPTZcs1_EnY9kEdHNuz5CstARFBJCAK
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Ostatnia aktualizacja:  13.02.2018
Zobacz również
fot. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Warsaw Film Talent Camp – kolejna edycja
ScripTeast na Berlinale po raz dwunasty
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll