PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Zapraszamy do składania wniosków w ostatnim naborze w schemacie Szkolenia dla profesjonalistów w ramach programu Kreatywna Europa. Kolejny nabór zostanie ogłoszony już po rozpoczęciu nowego programu na lata 2021-2028.
Z organizatorami szkoleń wyłonionymi w najnowszym wezwaniu podpisane zostaną umowy ramowe na okres trzech lat. To wyjątkowa sytuacja, z której warto skorzystać – dofinansowane zostaną w ten sposób aż trzy edycje najbardziej wartościowych europejskich warsztatów.

Termin składania wniosków mija 26 kwietnia 2018 roku.

Zwracamy uwagę na zmiany w schemacie:
1.    Wzmocnienie innowacji w zakresie developmentu treści i sposobów opowiadania: nowe formaty do wykorzystania na wszystkich platformach,
2.    Wykorzystanie technologii cyfrowych i nowych rozwiązań, szczególnie związanych z cyfrowymi narzędziami promocyjnymi
3.    Animacja – w kontekście Europejskiego Planu Animacji
4.    Mentoring, rozwój talentów, młodzi twórcy
5.    Dystrybucja cyfrowa i zaangażowanie/docieranie do młodej publiczności
6.    Powiązanie z instrumentami finansowymi i rozwijanie umiejętności zdobywania funduszy
7.    Marketing, promocja i dotarcie do publiczności

Niezwykle istotne jest włączanie do projektów profesjonalistów  z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Węgier, Islandii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Czarnogóry, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii. Dlatego w 2018 o dofinansowanie szkoleń dla profesjonalistów można ubiegać się w trzech działaniach: na poziomie międzynarodowym, europejskim i – to nowość – regionalnym. W działaniach regionalnych udział mogą wziąć TYLKO uczestnicy z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej, a przyznane dofinansowanie może sięgać 80%. Na działania regionalne zostanie przeznaczone 10% całego budżetu przeznaczonego na realizację schematu.

Inne sposoby zwiększenia potencjału profesjonalistów z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej:
1.    Wspieranie współpracy pomiędzy przedstawicielami grup rynków z różnych krajów (konsorcja / partnerstwa)
2.    Pozytywna dyskryminacja w zasadach przyznawania stypendiów (wyłącznie dla profesjonalistów z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej).

Projekt musi rozpocząć się po podpisaniu umowy grantowej, ale na pewno przed  31 sierpnie 2019 roku. W wyjątkowych, dobrze uzasadnionych przypadkach, projekt może rozpocząć się wcześniej (najwcześniej – w momencie złożenia wniosku).

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ. 


AK
Kreatywna Europa
Ostatnia aktualizacja:  6.02.2018
Zobacz również
fot. Ekran+
Konkurs na spot o Powstaniu Warszawskim
Rozdano Złote Taśmy 2017: "Dzikie róże" z nagrodą
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll