PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  23.11.2017
Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opublikowała listę kandydatów ubiegających się o to stanowisko.
Uchwała nr 1 Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z dnia 22 listopada 2017 r.
§ 1
Po przeprowadzeniu rzetelnej analizy 9 zgłoszonych kandydatur pod względem wymogów formalnych, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Komisja Konkursowa postanawia wydać komunikat o następującej treści:

„Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. stwierdza, iż w postępowaniu konkursowym zostało złożonych 9 zgłoszeń kandydatów na dyrektora. Po dokonaniu oceny wymogów formalnych złożonych zgłoszeń, do dalszego postępowania zostało dopuszczonych 7 osób, tj.
1.    Sławomir Bardski,
2.    Zbigniew Dowgiałło,
3.    Andrzej Jachimczyk,
4.    Izabela Kiszka-Hoflik,
5.    Włodzimierz Matuszewski,
6.    Radosław Śmigulski,
7.    Dariusz Zawiślak.

Komisja postanowiła przeprowadzić rozmowy ze wszystkimi kandydatami, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną. Kandydaci zostaną imiennie zawiadomieni o terminie rozmowy. Jednocześnie Komisja informuje, że kolejne posiedzenia Komisji odbędą się w trybie zgodnym z przepisem § 14 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
gw
MKiDN
Ostatnia aktualizacja:  23.11.2017
Zobacz również
fot. Kuźnia Zdjęć/SFP
Krakowski Festiwal Filmowy czeka na Twój film
Premiery w cieniu "Listów do M.3"
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll