PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  17.11.2017
EKRAN+ to międzynarodowy program szkoleniowy skupiony na kreatywnym procesie przygotowania produkcji w oparciu o praktykę zdjęciową. Termin składania aplikacji do programu upływa 1 grudnia 2017 roku. Udział w kursie jest bezpłatny.
Na czym polega "EKRAN+ "?

EKRAN+ to 22 dniowy projekt, przede wszystkim skierowany do reżyserów/scenarzystów-reżyserów, oparty na profesjonalnym programie szkoleniowym, skupiający się na wizualizacji przyszłego filmu uczestników. Wizualizacja przyszłego filmu jest opracowywana dzięki połączeniu trzech głównych elementów: scenariusza, realizacji audiowizualnych wykonanych podczas kursu i współpracy z innymi profesjonalistami zaangażowanymi w powstawanie filmu.

EKRAN+ pozwala uczestnikom na znalezienie i dopracowanie właściwego tonu oraz wizualnego języka przyszłego filmu. Celem kursu EKRAN+ jest rozwój scenariuszy/treatmentów uczestników i realizacja dwóch scen z każdego scenariusza/treatmentu.

Każdy z uczestniczących projektów jest reprezentowany przez Zespół Kreatywny składający się z reżysera (albo scenarzysty-reżysera), scenarzysty (albo współscenarzysty), autora zdjęć i producenta.


Program EKRAN+ obejmuje:

- Rozwój treatmentu/scenariusza; grupową i indywidualną pracę nad scenariuszami / treatmentami;
- Przygotowanie do zdjęć; casting; realizację storyboardów i indywidualne konsultacje z opiekunami artystycznymi;
- Zdjęcia; konsultacje reżyserskie z opiekunami artystycznymi;
- Montaż;
- Ewaluację; Grupową i przeprowadzoną indywidualnie z opiekunem artystycznym analizę zrealizowanych scen.
- Zespołowi Kreatywnemu (reżyser, scenarzysta, producent) oferujemy wybór lokacji, aktorów, scenografii z uwzględnieniem określonych logistycznych i budżetowych ograniczeń.


Co mogę osiągnąć dzięki EKRAN+ ?

Każdy Zespół Kreatywny kończy kurs EKRAN+ z dobrze rozwiniętym treatmentem albo pierwszym draftem scenariusza oraz dwiema zrealizowanymi scenami prezentującymi ton, gatunek i wizualny język projektu. Zrealizowane sceny (zwłaszcza scena druga ze specjalnie wybranymi aktorami, lokacją, rekwizytami i stylem zdjęć) może być traktowana przez uczestników i ich producentów jako demo/pilot, materiał wizualny towarzyszący scenariuszowi, część Pakietu Producenckiego i zostać użyta podczas poszukiwania źródeł finansowania dla filmu. Niemniej jednak, uczestnicy mogą traktować nagrane sceny jako kreatywny test czy „wizualne laboratorium” i nie korzystać z nich w procesie pozyskiwania inwestorów. Ostateczna decyzja jak skorzystać z pakietu po ukończeniu EKRAN+ należy do jego uczestników.
 

Tutorzy programu EKRAN+

Zespół opiekunów kursu składa się z profesjonalistów z całej Europy. Wśród nich: Wojciech Marczewski dyrektor Programu EKRAN+ , Paweł Pawlikowski, Jerzy Zieliński (Polska), Krzysztof Zanussi (Polska), Ildiko Enyedi (Węgry), Antoine Jaccoud (Szwajcaria), Udayan Prasad, Marilyn Milgrom, Margaret Glover (Anglia), Denijal Hasanovic (Bośnia) oraz Volker Schloendorff (Niemcy).
 
Kto może aplikować do programu EKRAN+ ?

EKRAN+ opiera się na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści />reżyserzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy albo kilka krótkometrażowych. Uczestnikami aplikującego zespołu są: reżyser lub reżyser/scenarzysta, scenarzysta lub współscenarzysta, producent zaangażowany w projekt, operator.

 
Jak mogę aplikować do EKRAN+ ?

Zgłoszenie do programu powinno zawierać:
1.     CV wszystkich członków Zespołu Kreatywnego
2.     treatment (maximum 10 stron) fabularnego filmu pełnometrażowego) – (jeśli do zgłoszenia dołączany jest scenariusz powinien zostać przetłumaczony na angielski i dostępny do indywidualnej konsultacji na pierwszej sesji)
3.     propozycja dwóch scen na podstawie scenariusza / treatmentu do realizacji na drugiej i trzeciej sesji EKRAN+
4.     list intencyjny od producenta lub firmy produkcyjnej
5.     formularz zgłoszeniowy podpisany przez wszystkich członków zespołu /span>
6.     poprzednie prace reżysera na DVD
 
Wszystkie aplikacje europejskie (poza aplikacjami ze Szwajcarii, Austrii, Chorwacji oraz Litwy, które powinny zostać wysłane do odpowiednich partnerów EKRAN+ w wymienionych krajach - adresy zamieszczamy poniżej) powinny zostać wysłane przed 1 grudnia 2017 na adres:
 
•    EKRAN+
•    Wajda Studio Wajda School
•    ul. Chełmska 21
•    00-724 Warsaw
•    Poland
 
Zgłoszenia ze Szwajcarii muszą być przysłane do 1 grudnia 2017 na adres:
•    EKRAN+
•    FOCAL
•    Av. de la Rasude 2
•    CH-1006 Lausanne
•    Switzerland
 
Zgłoszenia z Austrii muszą być przysłane do 1 grudnia 2017 na adres:
•    EKRAN+
•    AUSTRIAN FILM INSTITUTE
•    Spittelberggasse 3
•    A - 1070 Vienna
•    Austria
 
Zgłoszenia z Chorwacji muszą być przysłane do 1 grudnia 2017 na adres:
•    EKRAN+
•    Croatian Audiovisual Fund
•    Nova Ves 18
•    10000 Zagreb
•    Croatia
 
Zgłoszenia z Litwy muszą być przysłane do 1 grudnia 2017 na adres:
•    EKRAN+
•    Lithuanian Film Centre
•    Zigmanto Sierakausko st. 15
 
Materiały zgłoszeniowe nie będą odsyłane po zakończeniu procesu rekrutacji.

ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE


Jak będzie zorganizowany program szkoleniowy EKRAN+ ?

EKRAN+ jest podzielony na trzy sesje – każda po 4-9 dni oraz dodatkową, dwudniową sesję Follow-up.

Sesja 1: Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści
To wizualna rozgrzewka i wprowadzenie do zadań praktycznych. Sesja rozpoczyna się od grupowej analizy treatmentów i dwóch scen, które mają zostać nakręcone przez uczestników podczas następnych sesji. Kolejnym punktem sesji jest wizualna prezentacja uczestniczących projektów i próba wyobrażenia sobie przyszłych filmów oraz znalezienia sposobu podzielenia się swoją wizją z innymi. Na koniec sesji uczestnicy odbywają spotkanie z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania się do zdjęć na 2. sesji.

Sesja 2: Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści
Sesja skupiona na produkcji scen z projektów uczestników z udziałem 2-3 polskich aktorów mówiących po angielsku. Po realizacji scen grupa analizuje napisane sceny ze swoimi opiekunami zdjęć. Rozwój treatmentu / scenariusza jest kontynuowany przez analizę i dyskusję z dwoma niezależnymi script doctorami. Pre-produkcja scen obejmuje strategie reżyserskie, wybór lokacji, rekwizytów i oświetlenia. Każdy z zespołów dostaje czas na próby z aktorami, jeden dzień zdjęciowy i jeden dzień montażu. Sesja zakończy się prezentacją i omówieniem zrealizowanych scen, oraz spotkaniem z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania scen na trzecią sesję.

Sesja 3: Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści, operatorzy, producenci (opcjonalnie)
Każdy z zespołów ma możliwość zaproszenia operatora oraz dwóch aktorów ze swojego rodzimego kraju do realizowanej sceny ze scenariusza (w języku oryginalnym). Nacisk położony jest na poszukiwania specyficznego sposobu obrazowania, by osiągnąć pożądany ton i atmosferę filmu. Uczestnicy będą testować wizualny potencjał kadrowania i oświetlenia w ćwiczeniu „Malowanie światłem”. Po grupowej analizie scen uczestników przewidziana jest dyskusja z opiekunami zdjęć. Rozwój treatmentu / scenariusza jest kontynuowany przez analizę i dyskusję z dwoma niezależnymi script doctorami. Sesja kończy się podsumowaniem rozwoju projektu oraz ewaluacją, pokazem i dyskusją na temat wyprodukowanych scen.

EKRAN+ sesja Follow-up (opcjonalna): Uczestnicy: reżyserzy, scenarzyści.
Uczestnicy wracają by po raz ostatni skonsultować treatment/scenariusz i wyznaczają kierunki dla zaawansowanego developmentu.
 
Wybrani do udziału w kursie reżyserzy i ich zespoły zostaną nagrodzeni stypendiami pokrywającymi koszty czesnego i zakwaterowania. Koszty podróży pokrywają uczestnicy kursu. 
Wajda Studio i Szkoła Wajdy — koordynatorzy EKRAN+ zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie bez wcześniejszych konsultacji.

EKRAN+ wspierany przez Program Unii Europejskiej Kreatywna Europa Komponentu MEDIA,jest wspólnym projektem Wajda Studio and Szkoły Wajdy, Focal (Szwajcaria), Austriackiego Instytutu Filmowego, Chorwackiego Funduszu Audiowizualnego, Litewskiego Centrum Filmowego ze wsparciem Fundacji Agora i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Więcej informacji o programie EKRAN+ :
www.ekranplus.eu
www.facebook.com/EKRANprogramme


AK
EKRAN+
Ostatnia aktualizacja:  17.11.2017
Zobacz również
WFDiF: Filmowa podróż w czasie
Jacek Bromski w zarządzie Writers and Directors Worldwide
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll