PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Decyzja o przyznaniu środków w trzeciej sesji w ramach programu „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich i klasyki kina”.

Against Gravity  „Niemiłość”, „Wieża. Jasny dzień”
Forum Film  „Cicha noc”
Kino Świat  „Soyer”
Media move  „Dziennik maszynisty”
Pomorska Fundacja Filmowa Zestaw filmów: „Dzień babci”, „Koniec widzenia”, „Między nami”, „Matka”
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty „Szron”


O wsparcie z programu może ubiegać się dystrybutor filmu polskiego, filmu europejskiego, filmu należącego do klasyki kina oraz filmu nieeuropejskiego (czas trwania filmu winien mieć nie mniej niż 70 minut). Krótszy film może być zgłaszany wyłącznie w zestawach przeznaczonych do łącznej projekcji o czasie trwania minimum 70 minut. Wsparciem SFP nie może być objęta dystrybucja filmu, która uzyskała już wsparcie ze środków publicznych oraz programów wsparcia UE. W przypadku pierwszego naboru dopuszczane są filmy, które miały już premierę.

Szczegóły programu w zakładce: Wsparcie dystrybucji

 

Program współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wyniki sesji są cząstkowe. Zgodnie z decyzją Prezesa SFP nabór wniosków zostaje przedłużony do momentu wykorzystania puli środków przewidzianych na rok 2017. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu.
MR/IK
SFP
Ostatnia aktualizacja:  14.11.2017
Zobacz również
fot. Kuba Kiljan-Kuźnia Zdjęć/SFP
Karol Łakomiec na 25. CAMERIMAGE
Jakub Gierszał jako Stanisław Ulam - pierwsze zdjęcia
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll