PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
WYDARZENIA
  12.09.2017
Przedstawiamy Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2018. W tym roku po raz pierwszy, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez środowisko producentów i twórców w 2016 roku oraz zobowiązania podjęte wobec Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, założenia kolejnych Programów Operacyjnych zostały przygotowane już na przełomie maja i czerwca br.
Prace nad projektem były prowadzone przez główny zespół konsultacyjny oraz podzespoły robocze do spraw: filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, filmów animowanych, stypendiów scenariuszowych i rozwoju projektów. Zespoły tworzyli twórcy i producenci reprezentujący: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych, Gildię Reżyserów Polskich, Gildię Polskich Reżyserów Dokumentalnych, Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji oraz Studio im. Andrzeja Munka.

W lipcu br. założenia projektu Programów Operacyjnych 2018, będące efektem współpracy z partnerami środowiskowymi, zostały zaprezentowane członkom Rady PISF. W kolejnych tygodniach prace nad projektem były kontynuowane w Instytucie.


Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2018 rok zostały zatwierdzone przez Radę PISF na posiedzeniu w dniu 4 września br. Prezentacja Programów Operacyjnych PISF na 2018 rok jest przewidywana podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

 

Opis Programów Operacyjnych PISF na rok 2018 wraz z Trybem naboru i wyboru wniosków (.pdf)

 

Instrukcja wypełniania pliku kosztorysu (wideo)

 

Skrócona instrukcja wypełniania kosztorysu (plik .pdf)

 

Terminy sesji w roku 2018:

 

PO Produkcja filmowa:

sesja 1/2018: od 8 stycznia do 22 stycznia 2018 r.

sesja 2/2018: od 9 kwietnia do 23 kwietnia 2018 r.

sesja 3/2018: od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r.

Dla Priorytetu I: Stypendia scenariuszowe – nabór wniosków dot. filmów fabularnych – dwa razy w roku: w sesji 1/2018 i 3/2018. Nabór wniosków dot. filmów dokumentalnych i animowanych – 3 razy w roku w sesjach jw.

Dla Priorytetu VII: Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych mikrobudżetowych – nabór wniosków jest planowany raz w roku – w sesji 2/2018.

Dla Priorytetu VIII: Produkcja koprodukcji mniejszościowych (pełnometrażowe filmy fabularne, dokumentalne i animowane) – nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2018 i w sesji 3/2018.

Dla Priorytetu IX: Produkcja filmów fabularnych gatunkowych – nabór wniosków jest planowany raz w roku – w sesji 2/2018.

 

PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej:

sesja 1/2018: od 20 października do 20 listopada 2017 r.

sesja 2/2018: od 3 kwietnia do 17 kwietnia 2018 r.

 

PO Rozwój kin:

sesja 1/2018: od 20 października do 20 listopada 2017 r.

sesja 2/2018: od 3 kwietnia do 17 kwietnia 2018 r.

PO Promocja polskiego filmu za granicą: nabór ciągły

 

Formularze wniosków w Internecie

Wnioski do wszystkich Programów Operacyjnych PISF na rok 2018 będą przyjmowane wyłącznie na formularzach, które zostaną udostępnione w Internetowym Systemie Składania Wniosków PISF.

Format scenariusza filmowego: opis (.pdf), przykład (.pdf)

Zamieszczony format dotyczy TYLKO scenariuszy filmów fabularnych.

 

AK
PISF
Ostatnia aktualizacja:  12.09.2017
Zobacz również
fot. Kuba Killjan/SFP
42. FPFF: Filmoteka Szkolna FINA
Zapisy na CEE Animation Workshop w Lublanie
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2018
Scroll