PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
- Zaprosiliśmy was tutaj, nie tylko dlatego, że warto się integrować czy żeby „zwabić” was do Studia Munka, ale żeby wam pomóc zadebiutować, poinformować, gdzie szukać pieniądze na film, jak podpisywać umowy – mówiła szefowa produkcji Studia Munka Ewa Jastrzębska. Dwudniowa konferencja „Zadebiutuj”, zorganizowana przez Studio Munka SFP w Serocku roku zgromadziła blisko 70 młodych twórców filmowych oraz gości z branży audiowizualnej.
Dwa merytoryczne panele, prowadzone przez dziennikarkę Patrycję Wanat, miały przede wszystkim  charakter praktyczny. Organizatorom udało się pozyskać przedstawicieli firm i instytucji angażujących się w produkcję filmową zarówno rzeczowo, jak i finansowo.

Małgorzata Jurczak
z Canal+ zachęcała młodych twórców do nadsyłania projektów filmów fabularnych. Podkreśliła, że właśnie produkcja fabularna jest priorytetem stacji, podczas gdy pomysły dokumentalne rozpatrywane są przez Discovery. Canal+ i Ale Kino+ zainteresowane są także filmami krótkometrażowymi, etiudami, trzydziestkami – to jedno z nielicznych miejsc ich eksploatacji. Stacja nie ma określonego trybu naboru wniosków, należy po prostu nadsyłać projekty.

Konrad Tambor
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zapoznał młodych twórców z Programami Operacyjnymi PISF, takimi,  produkcja i development (do których aplikuje firma producencka) oraz adresowane bezpośrednio do twórców stypendia scenariuszowe. Przy okazji wywiązała się dyskusja na temat systemu dofinansowania debiutów reżyserskich – w tym zwłaszcza niezbędnych załączników, których w przypadku twórców pierwszego filmu jest wyjątkowo dużo. Wiele emocji wywołał temat regionalnych funduszy filmowych, referowany przez niżej podpisaną oraz zaprezentowany na przykładzie Mazowieckiego Funduszu Filmowego przez Adę Bogdziewicz, reprezentantkę Mazowieckiego Instytutu Kultury, operatora Funduszu. Budżety regionalnych funduszy filmowych niestety od lat spadają, obecnie wynoszą, od 100 000 zł rocznie do ponad 1 mln 100 000. Działają przy samorządowych instytucjach kultury, wówczas wsparcie realizowane jest w postaci wkładu koprodukcyjnego (Odra-Film, Silesia Film, EC1 w Łodzi) lub przy urzędach miast. W tym drugim przypadku urzędy udzielają dotacji celowej (UM Białystok, UM Lublin). Obecnie działa 11 RFF-ów. Dwunasty, Warmińsko-Mazurski jest w fazie organizacyjnej. Przy niektórych funduszach działają także komisje filmowe, zazwyczaj powiązane personalnie i organizacyjnie z funduszami. Komisje udzielają wsparcia niejako „ułatwiając życie” ekipie, załatwiając pozwolenia, kontaktując z innymi firmami, wyszukując partnerów produkcyjnych w regionie.

Największym problemem regionalnych funduszy filmowych jest ich brak stabilności finansowej i uzależnienie od doraźnej polityki na szczeblu samorządowym. Najlepszą sytuację mają doświadczone, duże fundusze, których pracownicy znają już mechanizmy produkcyjne i potrafią przekonać samorządowców do nieoczywistych w gruncie rzeczy korzyści ze wspierania filmów z pieniędzy lokalnych. Trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o popularność (choćby i krótkotrwałą), film przegrywa często np. z efektem realizowanego w regionie wielosezonowego serialu.


Panel poświęcony dystrybucji i promocji polskiego kina

Młodzi twórcy skarżyli się na problemy z nowymi funduszami, brakiem informacji, trudnościami komunikacyjnymi. Problemem jednak jest także to, że samorządom nie można nakazać finansowania produkcji filmowej, dlatego rozmowa na ten temat musi być wyważona, a centralne instytucje filmowe muszą (i robią to od ponad 10 lat, m.in. PISF, KIPA, SFP) przekonywać prezydentów, marszałków i radnych do korzyści wynikających z lokowania produkcji w ich regionie. A nie jest to łatwa rozmowa.

To, że trzeba walczyć o każdą złotówkę na film, potwierdzała Ada Bohdziewicz z Mazovia Film Commission. Zarówno ona, jak i Ewa Jastrzębska dzieliły się swoimi doświadczeniami w tym obszarze. Kluczem może być, oprócz jakości projektu i poziomu scenariusza, związanie filmu z regionem – albo poprzez usytuowanie zdjęć, albo poprzez wybór tematu, szczególnie istotnego dla miasta czy województwa. Najtrudniej jest znaleźć wsparcie na produkcję filmów krótkometrażowych, które mają z natury rzeczy ograniczone pola eksploatacji – a samorząd oczekuje konkretnych efektów. Oczywiście, są RFF-y specjalizujące się w krótkich metrażach, jak np. poznański czy gdyński czy zachodniopomorski, powiązany z Festiwalem Młodzi i Film w Koszalinie.

Małgorzata Kiełkiewicz
, szefowa polskiego biura Kreatywnej Europy, zachęcała uczestników do zapoznania się z programami wspierania developmentu projektu i dystrybucji telewizyjnej. Podkreśliła, że szczególnie istotny w przypadku aplikowania do funduszu Creative Europe (komponent MEDIA) jest wymiar europejski projektu. Małgorzata Kiełkiewicz podkreślała ofertę szkoleń przeznaczonych dla młodych filmowców. Dzięki systemowi stypendialnemu można uzyskać dofinansowanie wielu atrakcyjnych szkoleń adresowanych do przedstawicieli kilku zawodów filmowych. Warto wspomnieć, że kilka dobrych szkoleń organizowanych jest przez polskie instytucje (Film Spring Open, ScriptEast).

Konkretną ofertę współpracy przedstawili Jędrzej Sabliński i Rafał Golis z DiFactory (firmy prywatnej) oraz Marek Dąbrowski z Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA we Wrocławiu (państwowej instytucji kultury). Firmy te angażują się w produkcję debiutów wchodząc do projektu aportem rzeczowym (sprzęt, postprodukcja). W polskich warunkach jest to szczególnie istotne, gdyż zazwyczaj debiutant nie ma środków na postprodukcję. Firmy, udzielając wsparcia w postaci własnej pracy czy sprzętu, w sposób realny pomagają zamknąć budżet filmu.

Konferencję zakończył panel poświęcony dystrybucji i promocji młodego kina. Zarówno zgromadzeni na sali debiutanci, jak i paneliści (profesjonaliści zajmujący się dystrybucją i upowszechnianiem kultury filmowej) zgodzili się, że największym problemem jest słaba obecność młodego kina na ekranach kin a także na innych polach eksploatacji. Szczególnie odczuwalny jest brak rozpowszechniania (poza obiegiem festiwalowym) krótkich metraży i etiud.

  Jakkolwiek statystyki jednoznacznie wykazują wzrost zainteresowania widowni polskim kinem, dotyczy to przede wszystkim filmów komercyjnych, komedii i sensacji. Polskie kino artystyczne rzadko gości w multipleksach, co gorsza, coraz rzadziej także w kinach lokalnych, jednosalowych. Unikają go nawet niektóre art-housy. Jerzy Kapuściński zauważył, że nie ma krytyków filmowych ukierunkowanych na śledzenie i recenzowanie młodego kina. A więc debiutanci nie mają swoich konsekwentnych promotorów, obserwatorów. Jak powiedział Dyrektor Artystyczny Studia, tylko systemowy, pełny program wspierania promocji i dystrybucji polskiego młodego kina może w widoczny sposób zwiększyć jego szanse na niezwykle trudnym i przeładowanym rynku kinowo-telewizyjnym w Polsce. Wydaje się, że stworzenie takiego systemu nie jest nierealne (biorąc pod uwagę nieźle zorganizowaną Sieć Kin Studyjnych czy wielość imprez filmowych w Polsce), natomiast wiązać by się musiało z porozumieniem najważniejszych instytucji polskiego kina i z wyasygnowaniem na ten cel osobnych środków.

Konferencja Studia Munka odbywała się w dniach 17-18 lutego 2017 roku w Serocku.

Anna Wróblewska
artykuł redakcyjny
Ostatnia aktualizacja:  24.02.2017
Zobacz również
"Zadebiutuj!". Zespół Literacki Studia Munka (cz. III)
Polish Cinema for Beginners w Warszawie
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll