PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
Stowarzyszenie Filmowców Polskich startuje z programem „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich i klasyki kina”. Nabór wniosków rozpoczyna się 20 lutego 2017 roku.
O wsparcie z Programu może ubiegać się dystrybutor filmu polskiego, filmu europejskiego, filmu należącego do klasyki kina oraz filmu nieeuropejskiego (czas trwania filmu winien mieć nie mniej niż 70 minut). Krótszy film może być zgłaszany wyłącznie w zestawach przeznaczonych do łącznej projekcji o czasie trwania minimum 70 minut. Wsparciem SFP nie może być objęta dystrybucja filmu, która uzyskała już wsparcie ze środków publicznych oraz programów wsparcia UE. W przypadku pierwszego naboru dopuszczane są filmy, które miały już premierę.

W celu uzyskania wsparcia z Programu dystrybutor składa wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu i który jest udostępniony do pobrania za pośrednictwem strony internetowej www.sfp.pl.

Nabór wniosków rozpocznie się 20 lutego i potrwa do 20 marca 2017 roku. Regulamin programu oraz materiały do pobrania są dostępne w zakładce: Wsparcie dystrybucji .

W kwietniu 2017 roku odbędzie się Sesja Komisji Eksperckiej. Wyniki zostanę ogłoszone na stronie.

Program współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.


AK/IK
SFP
Ostatnia aktualizacja:  26.09.2017
Zobacz również
fot. Kuba Killjan/SFP
"Porady na zdrady" wciąż na czele
Zofia Wichłacz i Anna Radwan w serii "Portrety wojenne. Kobiety"
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2018
Scroll